Музеи Похьянмаа

Музей двигателей Пиетарсаари

Image1 1 Foto Jakobstads motormuseum
Image4 Foto Jakobstads motormuseum Pietarsaaren moottorimuseo
Image6 2
Image7 1 b
Image8 1
Image9 1
Image10 foto sterbottens museum Pohjanmaan museo
WP20160224182541Pro 2 P Lillkvist
Image1 1 Foto Jakobstads motormuseum
Image4 Foto Jakobstads motormuseum Pietarsaaren moottorimuseo
Image6 2
Image7 1 b
Image8 1
Image9 1
Image10 foto sterbottens museum Pohjanmaan museo
WP20160224182541Pro 2 P Lillkvist