Museums in Ostrobothnia

Strengberg´s tobacco Museum

IMG3558 Strengbergin tupakkatehdas
IMG3558 Strengbergin tupakkatehdas

obaksmuseets samlingar berättar om tobakens historia i Jakobstad och Finland. I samlingarna ingår produkter från Strengbergs tobaksfabrik och andra fabriker i Finland. Tobakstillverkningen i Jakobstads startade år 1762 och upphörde först år 1998 och den var under sin tid en av Finlands största tobaksindustrier. Vid nedläggningen den nästäldsta verksamma tobaksfabriken i världen.

De nuvarande byggnaderna uppfördes under perioden 1896 till 1910. De äldre byggnaderna i tegel innehåller bland annat Jakobstads centralförvaltning och Tobaksmuseet.

Den nyare delen av fabriken med den kännspaka klockan är ritad av arkitekt Torben Grut och blev färdigställd år 1910.

I början var tobakstillverkningen liten, men den växte snabbt under senare delen av 1800-talet då fabriken kom att bli stadens största arbetsgivare. Denna position behölls långt in på 1900-talet.

Under 1900-talets första del blev fabriken Finlands största tobaksindustri med dotterbolag både i Sverige, Norge och Danmark.I tobaksfabriken tillverkades allt från snus och cigaretter till handrullade cigarrer, bl.a. cigarrer för Finlands presidenter.Tobaksmuseet ägs idag av staden Jakobstad och förvaltas av Jakobstads Museum.(Text: Jakobstads museum)