Museo Pohjanmaa

Tietojen päivittäminen

Museoiden tiedot tarkastetaan joka vuosi ennen kesäkautta. Museovastaavia kehotetaan ilmoittamaan tietojen muutoksista portaalin ylläpitäjälle viivytyksettä. Pohjanmaan museo hoitaa portaalin ylläpidon ja päivitykset. Tietojen päivityksiä otetaan vastaan sähköpostitse osoitteessa museoinfo@vaasa.fi tai puhelimitse numerossa 06-325 3800 sekä maakuntamuseotutkija Kaj Höglund (kaj.hoglund@vaasa.fi ja 0400 669 039).

Pohjanmaan museo pyrkii pitämään portaalin tiedot aina ajan tasalla, mutta ennen museovierailua kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä suoraan ko. museoon aukioloaikojen yms. tarkastamiseksi. Pohjanmaan museo ei vastaa portaalin virheellisistä tiedoista ja niistä museokävijälle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.