Museo Pohjanmaa

Stundars

stundars5989
stundars6030
stundars6043
MG5
MG6
MG9535
stundars5989
stundars6030
stundars6043
MG5
MG6
MG9535
Tiesitkö, että...
Stundarsiin tuodaan kesäksi maatilan kotieläimiä ja alueella on myös Leiki&oppimismiljöitä, joissa lapset pääsevät kokeilemaan entisaikojen askareita.

Stundars on yksi Suomen suurimmista ulkoilmamuseoista, elävä museo, pohjalainen käsityöläiskylä ja koko perheen mieluisa käyntikohde. Mökit sisustuksineen kuvaavat 1800–1900-lukujen vaihteen maaseudun elämää talonpoikien, käsityöläisten ja tilattoman väestön näkökulmasta. Historiaa elävöitetään aikamatkoilla, tapahtumilla sekä aidoilla esineillä ja rakennuksilla.

Mustasaaren Sulvalla sijaitseva Stundarsin museo ja kulttuurikeskus sai alkunsa 1930-luvulla, kun kansakoulunopettaja Gunnar Rosenholm perusti museoyhdistyksen Sulvalle. Nyt ulkoilmamuseossa on kuutisenkymmentä Mustasaaren kylistä ja Vaasan ympäristöstä siirrettyä rakennusta. Museorakennukset ja -esineet osoittavat, miten pohjalaisessa kylässä asuttiin ja elettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteessa .

Kyläyhteisön eri sosiaaliluokat ovat edustettuina Stundarsissa. Siellä on talonpojan maalaistalo, maalaiskauppa, kyläkoulu, tuulimyllyjä ja useita käsityöläispajoja ja mäkitupia. Lisäksi Ruukunvalajan verstaassa, Kuparisepän pajassa ja Messinkivalimossa on kokoelmat erikoistyökaluja. Stundarsissa löytyy myös kirjapainomuseo.

Useimmat museon esineistä ovat peräisin 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun, paitsi maalaiskaupassa, jonka esineistö ulottuu aina 1940-luvulle. Maalaiskauppa on todella vierailun arvoinen tavaroita notkuvine hyllyineen ja nostalgisine ilmapiireineen.

Mäenharjan varakas maalaistalo kuuluu museon helmiin aittoineen, navettoineen, luhteineen ja paakarintupineen. Vaatimattomat mäkituvat ja verstaat tarjoavat vastakohdan talonpojan suhteelliselle vauraudelle. Tilattomat, jotka eivät omistaneet peltomaata, joutuivat hankkimaan elantonsa päiväläisinä ja käsityöläisinä.

Stundars vaalii entisaikojen käsityöläistaitoja vuosittaisilla tapahtumilla, esimerkiksi käsityöläispäivillä, aikamatkoilla, kalaaseilla ja markkinoilla. Hemmerin talossa on kuvataide- ja musiikkitoimintaa koko vuoden, ja rakennuksessa on myös kirjailija Jarl Hemmerin muistohuone. Hemmerin talossa löytyy myös tilausravintola.

Lisäksi rakennussuojelu on keskeinen osa Stundarsin toimintaa, ja museoalueella on useita erityyppisiä rakennuksia.

Osa kuvista on Stundarsin museon omasta valokuvakokoelmasta (kuvat 4-6).