Museer i Österbotten

Korpholmens spetälskehospital

korpholmen0245 2
korpholmen0233
korpholmen0248
korpholmen0245 2
korpholmen0233
korpholmen0248
Visste du att...
Kronoby lär det ännu leva kvar ett talesätt om högljudda personer "De ropar som dårarna på Korpholmen”

Platsen för Korpholmens hospitalkyrka bär på en spännande historia. Där levde spetälskesjuka och senare mentalsjuka på vad som urprungligen var en isolerad ö och utstötta från samhället på 1600-1800-talen. Idag är området en rofylld plats där hospitalets tidigare kyrka har rekonstruerats och den gamla gravgården är bevarad. Utöver den natursköna platsen är även det lilla museet över hospitalets historia värt ett besök.

På Korpholmen i Kronoby fanns i tiderna ett spetälskeshospital, sinnessjukhus och fattighus under åren 1631-1884. När spetälskehospitalet grundades på 1600-talet var rädslan för spetälskan stor eftersom sjukdomen ansågs vara mycket smittsam. Därför förvisades de sjuka till inhägnaden områden för att inte komma i kontakt med andra människor. Vid den tiden fanns det endast ett annat spetälskehospital i Finland och det var på Själö i den åboländska skärgården. Vid hospitalet som grundades vid Korpholmen togs sjuka emot från Malax i söder till Karlö i norr.

Efter att spetälska börjat försvinna från våra trakter på 1700-talet intogs även "huvudsvaga", det vill säga mentalsjuka samt blinda och andra fattiga och sjuka. Särskilt många blev intagna efter Stora Ofreden i början av 1700-talet, då många enligt hospitalets rullor blivit så svårt plågade av ryssarna att de mist förståndet.

På grund av landhöjningen är Korpholmen inte längre en holme. Arkeologiska utgrävningar har gjorts på området och tillsammans med kartor och en miniatyrmodell i den lilla museibyggnaden får man en uppfattning om hur hospitalet såg ut och verkade förr. En klockstapel har nyuppförts 2006-2007 och en replika av hospitalkyrkan från 1700-talet byggdes upp 2007. Kyrkan är timrad av den kände träskulptören och timmermannen Seppo Kalliokoski. Den stämningsfulla interiören av trä utgör en unik miljö som kröns av altaret från Kronobys gamla kyrka. I kyrkan hålls andakter och gudstjänster sommar och höst. Även musikaftnar och teaterföreställningar arrangeras på området under sommaren.