Museer i Österbotten

Museikategorier

Om en speciell typ av museum intresserar kan du klicka på de olika museikategorierna. Museerna är indelade i 11 olika kategorier som beskriver museets samlingar och verksamhet. Ett museum kan tillhöra en eller flera olika kategorier beroende på museets inriktning. Varje museum bär givetvis även på en bit av lokalhistorien oavsett vilken kategori de tillhör.

Konst och konstnärer: konstsamlingar av olika slag, konstnärer, konstnärshem, konstutställningar.

Lantliv och hantverk: landsbygdens boning- och uthus, jordbruksföremål och –redskap, jordbruksarbete, allmoge, torpare och bönder. Hembygdsmuseer tillhör ofta denna kategori.

Religion och samhälle: prästgårdar, samlingar av kyrkliga föremål och –textilier, borgerliga hem, borgare, handelsmän, stadsliv, föreningar, folkrörelser, politik.

Historiska personer och platser: författare, poeter, konstnärer, politiker, industriråd, slagfält, platser anknytna till en historisk händelse.

Natur och trädgård: naturvetenskapliga samlingar, både orörda och av människan formade landskap, örtträdgård, herrgårdspark, prästgårdsträdgård, växter, djur, stenar och mineraler.

Krig och krigstid: slagfält, krig i Finland, soldattorp, krigstida föremål och fenomen, vapen, kanoner, korsun, efterkrigstiden.

Teknik och industri: motorer, maskiner, uppfinningar, industri, fabriker, arbetarbostäder, bruk, järnväg, företag, bilar, traktorer, lantbruksmaskiner.

Skärgård, fiske och sjöfart: fiskestugor, båtar, nät, segel, rederi, skeppsbygge, Finlands marina kultur, säljakt.

Till barn och barnasinnade: tidsresor, utställningar där man får se, känna och leka, specialprogram för barn, leksakssamlingar. Museum som lämpar sig för barnfamiljer.

Specialmuseum: spätelskehospital, landhöjning, arktisk utställning, cikoria, skolmuseum, fotografi, personmuseum, bleckslagare, meteorit, sparsamhet, postverksamhet, cykelmuseum.

Forntid: forngravar, fornminnen, gravrös, föremål och redskap från sten- och järnålder, vandringsleder till fornminnesplatser, rekonstruerad forntida klädsel.