Museer i Österbotten

Pedersörenejdens hembygdsmuseum

pedersrehembygdsmuseum9655
pedersrehembygdsmuseum9679
pedersrehembygdsmuseum9690
pedersrehembygdsmuseum9718
pedersrehembygdsmuseum9655
pedersrehembygdsmuseum9679
pedersrehembygdsmuseum9690
pedersrehembygdsmuseum9718
Visste du att...
Att lyfta den s.k. skriftskolestenen på 112 kg var ett mandomsprov för bygdens unga pojkar förr. Stenen fanns tidigare vid Pedersöre kyrka och finns idag på museet.

I en 1700-tals stenladugården vid Rosenlunds prästgård finns Pedersörenejdens hembygdsmuseum. I en unik och idyllisk miljö visas omfattande samlingar av textilier, allmogeföremål, jordbruks- och fiskeredskap från bygden och uppfinningsrikedomen är påtaglig bland föremålen. Besök museet under sommarens populära spelmansgudtjänst i juli.

I den stora ståtliga stenladugården i två våningar förevisas allmogelivet och jordbruket i Pedersörenejden förr. Föremålen består bl.a. av jord- och skogsbruksredskap, fångstredskap, timmermansverktyg och skomakarverktyg. En så gott som komplett plåtslagarverkstad från början av 1900-talet samt inredning och verktyg från en smedja finns på museet. Stallet har inretts med föremål och möbler från ett allmogehem och där finns även en vacker samling med leksaker från förr.

Museets föremål speglar allmoges uppfinningsrikedom och där finns t.ex. en föregångare till Hankmoharven, en potatisupptagningsmaskin och en egenlagad stickmaskin från 1860-1870-talet av Mäster Mattson. En hästkärra har finurligt nog försetts med fjädring som tillverkats av trä.

Förutom samlingarna är själva byggnaden en pärla i sig. Stenladugården är byggd av gråsten och härstammar från 1770-talet från Gabriel Aspegrens tid som prost på Roselund. Byggnaden var då en av landets största och ståtligaste stenladugårdar och är en av de få större ladugårdarna av sten som bevarats i Finland. Aspegrens ladugård var dock inte bara stor utan den var även modern för sin tid med inomhus brunn och vattenrännor, eldstad, gödselstad under fähuset och vindbrygga upp till fodervinden. Ladugården består av ett fähus, foderlada, fårhus, värmhus, stall och i övre våningen ett stort vindsutrymme som användes som fodervind. I gödselkällaren finns välvda valv av gråsten.

På området finns även en drängstuga från 1790-talet där textilutställningar visas och i loftets övre våning finns en pigkammaren med tillhörande textilier. Pedersörenejdens hembygdssällskap grundade museet 1954 och sällskapet upprätthåller utöver museet även ett hembygdsarkiv som omfattar hemman i Pedersöre, förenings- och byaarkiv samt personarkiv.

Sommartid ordnas temautställningar i fähuset och drängstugan och på området. Museet är öppet främst på sommaren, men i december ordnas en julmarknas på museiområdet. Under Jakobstadsdagarna i juli arrangeras en populär och stor spelmansgudstjänst.