Museer i Österbotten

Aktuellt

Kapsäkki-blogi avattu

 

Pohjanmaan museo on avannut Kapsäkki kulttuuriblogin. Kapsäkki on toiminut aiemmin Pohjanmaan museoasioiden tiedotuslehtenä. Pohjanmaan museo on osa Vaasan kaupungin museoita ja toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan maakunnan alueella.

Blogissa julkaistaan artikkeleita, jotka käsittelevät Pohjanmaan paikallista kulttuuria, historiaa, taidetta, rakennettua kulttuuriympäristöä, arkeologiaa ja luontoa. Kirjoittajat ovat museon henkilökunta, paikalliset kotiseutumuseot ja yhdistykset, eri asiantuntijat sekä Pohjanmaan kulttuurista innostuneita ihmisiä, jotka haluavat jakaa tietonsa ja ajatuksensa lukijoiden kanssa. Blogin julkaisut ovat suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

Jos teillä on kiinnostavia aiheita paikallisesta historiasta, rakennuksista, luonnosta, tapahtumista, museoista, mielenkiintoinen esine tai paikallinen henkilö, lähettäkää artikkeli meille, niin julkaisemme sen blogissa. Artikkeliin voi liittää myös kuvia.

Kapsäkki: https://vaasankaupunginmuseot.blogspot.com/2022/02/tervetuloa-lukemaan-kapsakkia.html

Yhteyshenkilö: silvia.rinne@vaasa.fi puh. +358 (0)40 080 3786

 

Österbottens museum öppnade kulturbloggen Kappsäcken

Österbottens museum öppnade kulturbloggen KappsäckenKappsäcken har tidigare fungerat som nyhetsbrev för museifrågor i Österbotten. Österbottens museum är en del av Vasa stads museer och fungerar som regionalt ansvarsmuseum i Österbottensregionen.

Bloggen publicerar artiklar om Österbottens lokala kultur, historia, konst, bebyggd kulturmiljö, arkeologi och natur. Författarna är museipersonalen, lokala hembygdsmuseer och föreningar, olika experter och entusiastiska personer som vill dela med sig av sina kunskaper och tankar om österbottnisk kultur till läsarna. Bloggen publicerar artiklar på finska, svenska och engelska.

Om du har intressanta ämnen om lokalhistoria, byggnader, natur, evenemang, museer, ett intressant föremål eller en lokal person, skicka oss en artikel så publicerar vi den i vår blogg. Bilder kan också bifogas till artikeln.

Kappsäcken: https://vaasankaupunginmuseot.blogspot.com/2022/02/kapsacken-kulturbloggens-presentation.html

Kontaktperson: silvia.rinne@vaasa.fi tfn. +358 (0)40 080 3786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronaohjeet kotiseutumuseolle – Korona instruktioner för hembygdsmuseer

 

https://www.museovirasto.fi/sv/utveckling-av-museibranschen/information-om-coronakrisen-for-museerna

 

https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoa-koronakriisista-museoille

 

https://kotiseutuliitto.fi/jasenille/kotiseututyo-koronan-aikaan/

 

https://www.museoliitto.fi/tervetuloa_museoon

 

Koronaohjeita paikallismuseoille

-          Käsidesiä oltava saatavilla

-          Turvavälit niin tekijöillä kuin asiakkailla (merkitään tai ilmoitetaan)

-          Jos tarvetta, rajoitetaan kävijämääriä sekä asiakkaiden yhtäaikaista määrää tietyissä rakennuksissa tai huoneissa.

-          Museon henkilökunnan on valvottava turvavälien noudattamista.

-          Jos mahdollista, näyttelyyn voi merkitä esimerkiksi kiertosuunnan

-          Pintoja siivotaan, museoesineitä ei. Eli niitä ei tässäkään tilanteessa pyyhitä emäksisellä pesuaineella  tai millään muullakaan pesuaineella. Lisätään ”ei saa koskea”-kylttejä

-          Vältetään käteismaksua

-          Riskiryhmäläisille on luonnollisesti mahdollista pitää museo kiinni

-          THL:n ohjepankista voi ladata tulostettavia kylttejä (katso linkit yllä)

-          Ohjeita myös Kotiseutuliiton sivuilla

Koronainstruktioner för lokala museer

-          Handsprit måste vara tillgänglig

-          Säkerhetsavstånd för både personalen och kunder (ska märkas eller informeras)

 Begränsa vid behov antalet besökare samt antalet gäster i vissa byggnader eller rum samtidigt.

-           Museipersonalen måste övervaka  säkerhetsinstruktioner

-           Om möjligt kan rotationsriktningen markeras

-          Ytor rengörs (men inte museiföremål - Det betyder att även i denna situation torkas de inte med ett alkaliskt tvättmedel eller något annat tvättmedel. "Rör inte" -skyltar läggs till

-          Undvik kontantbetalning

-          För personer i riskzonen är det naturligtvis möjligt att hålla museet stängt

-          Utskrivbara skyltar kan laddas ner från THL:s websidor (se ovan)

-          Instruktioner  på Finska hembygdsförbundets hemsidor