Museer i Österbotten

Information

Om portalen

Museer i Österbotten är en gemensam museiportal för alla museer i Österbotten. Här hittar man information om museernas samlingar och basuppgifter. Vackra fotografier illusterar beskrivningarna av museerna.  Museerna är indelade enligt olika kategorier samt enligt kommun. Man kan även söka på sidan med hjälp av kartan eller sökord. Portalen är fyraspråkig: finska, svenska, ryska och engelska

Museiportalen lanserades i juni 2012. Projektet är ett samarbete mellan Österbottens museum, KulturÖsterbotten Österbottens förbund, Österbottens turism samt alla lokalmuseer i Österbottens landskap samt Östermark och Bötom i Södras Österbotten.  Administrationen och uppdateringen av portalen sköts av Österbottens museum.  Allmänheten kan använda portalen som en plattform för information om museerna i Österbotten. Därtill strävar man att genom portalen ge både stora och mindre museer mer synlighet och marknadsföringsmöjligheter. 

Ny teknik och nya medier används för att skapa en interaktiv plattform där museerna och besökarna kan mötas. Portalen har en egen Facebooksida och  man kan beställa på RSS-flöde för att hålla sig à jour med uppdateringar på sidorna. Det är även möjligt att dela med sig på av innehållet på portalen på olika sociala medier.

Finansieringen har skett genom Österbottens LEADER-program via Aktion Österbotten, Yhyres-kehittämisyhdistys ry. och Suupohjan kehittämisyhdistys ry. Övrig finansiering har skett genom Otto A. Malms donationsfond och Svenska Kulturfonden.

Alla fotografier är tagna av Jessica Lindgren om inte annat nämns. Copyright tillhör Österbottens museum. Kopiering och använding av fotografierna eller annat bildmaterial är förbjudet.

Kontaktuppgifter:

Kaj Höglund
Landskapsmuseiforskare
+358-(0)-400 669 039
kaj.hoglund@vaasa.fi

 

Projektets administratör
Österbottens museum

 

Produktion av texter och innehåll
Magdalena Lindroos, projektledare

Kaj Höglund, landskapsmuseiforskare

 

 

Fotograf
Jessica Lindgren, 2012

 

Produktion av webbsidan
Oy Creamarketing Ab, 2012

Produktion av karta
3D-Studio Blomberg Ltd. 2012

Design av logon
Jaakko Linkamo, 2011

 

Översättning till finska
Paula Bertell / Wasa Translations 2012

Översättning till engelska Suvi Ylimannila 2017

Översättning till ryska Jaakko Linkamo