Museer i Österbotten

Kulturgården på Lassfolk

lassfolks9894
lassfolks9923
lassfolks9945
lassfolks9963
lassfolks9894
lassfolks9923
lassfolks9945
lassfolks9963
Visste du att...
Det finns en enorm miniatyrmodell av Villbacka, en by i Purmo, som det såg ut på 1920-1930-talet på museet.

Kulturgården på Lassfolk är ett mångsidigt museum som berättar om 1800- och 1900-talets vardagsliv på bondgården, arbete vid tjärdalen och om omvälvande händelser som krig eller moderniseringen av samhället. Utställningar för både äldre och yngre finns i den unika bymiljön, där nästan alla byggnader är uppförda på platsen, vilket är ovanligt för många friluftsmuseer.

Den typiskt österbottniska huvudbyggnaden från slutet av 1800-talet med ändkamrar, storstuga, kök och framstuga är inredd med mattor typiska för Purmo och vackra allmoge möbler. Den s.k. kubbstolen, som är gjord av en enda urholkad trädstam hör till museets intressanta möbler. I kubbstolen förvarades handarbete, men även ”brännvinskuttingen” kunde rymmas där. I stugan finns även en minneskammare över lottornas och hemmafrontens arbete under krigstiden.

I kulturgården finns en utställning om tjärbränning och på närbelägna Villbacka en restaurerad tjärdal där hembygdsföreningen bränt tjära vart tionde år allt sedan 1976. Tjäran var förr ett eftertraktat impregneringsmedel på fartyg och på 1870-talet exporterades 20 000 tunnor tjära eller 2,5 miljoner liter per år från Jakobstads hamn.

I uthuslängan finns olika intressanta och roliga utställningar, till exempel ullens väg från får till sockor eller en brandbil från 1952 med tillhörande utrustning såsom slangar, uniformer och vattensprutor. Låt nostalgin väckas i den lilla lanthandeln där det finns varor från både före och efter krigstiden.

I det ståtliga fähuset av sten finns en utställning om 1900-talet som är uppbyggd kring de tre böcker som Purmobon älskade/älskar, nämligen Bibeln, bankboken och jordaboken. Den speglar traktens religiositet, men även människans strävan i kampen för ett tryggt och bekvämt liv. I utställningen kan man bekanta sig med historiska personer från Purmo, studera inredningen i ett typiskt vardagsrum från 1960-talet eller jämföra det nutida köket med ett rekonstruerat kök från 1930-talet. I Purmo har det funnits många duktiga idrottsmän och i sporthörnan av utställningen lyfts lokala skidlöpare och medeldistanslöpare fram. I veteranhörnan finns glimtar av frontmanna livet i form av slöjdföremål och uniformer.

På första maj ordnas ofta traditionell brödbakning på Lassfolk och i juni arrangeras en hembygdsfest eller sommarfest. Även allsångskvällar ordnas under sommarmånaderna. Under julmarknaden i Purmo visar hantverkarna upp sina alster.

Nästa tjärdal bränns 1.-7.7.2026