Museer i Österbotten

Pörtom hembygdsmuseum

prtom3980
prtom4022
prtom4055
prtom4069
prtom3980
prtom4022
prtom4055
prtom4069
Visste du att...
En av museets rariteter är ett velocipedpass, alltså ett sorts körtkort för cykel, utfärdat åt Anders Wägar år 1916.

Hembygdsmuseet består huvudsakligen av tre byggnader som flyttats till området: Småttgården med vackra allmoge interiörer, Ahlholma gård där en speciell samling av glas från Berga glasbruk visas och Viktor Dalbos ateljé och konst. Även fornminnen kan utforskas i närheten av museet. Avsluta besöket med kaffe med dopp i museets stämningsfulla café.

Byggnaden Småttgård härstammar från 1700-talet, men har en interiör från 1800-talet och färggranna och unika tapeter enligt orginalmodell. Husgeråd, jordbruksredskap och arkeologiska fynd visas upp. På vinden finns en klädkammare där bland annat Pörtom folkdräkt finns utställd. I närheten av museet finns ett antal fornlämningar såsom boplatser och gravar från stenåldern och bronsåldern. Idag kan man köpa en kopia av den 4200 år gamla Pörtomkrukan från stenåldern som hittades i 1930-talet på Lokåsen i Pörtom. Krukan var troligtvis en sorts snörkeramik.

Alholma gård från 1850-talet byggdes av brukspatronen Olof Sjöberg d.y. och gården brukade kallas ”herrgården” av lokalbefolkningen. I smakfullt inredda herrskapsrum presenteras en unik samling av glas från Berga glasbruk. Glasbruket var verksamt 1797-1883 och grundades och drevs av släkten Sjöberg. I slutet av 1700-talet började allmogen använda fönsterglas och under 1800-talet blev fönstren större och efterfrågan på flaskor, karaffer och vinglas ökade. I samma byggnad finns ett museum i museet: en komplett bankiteriör bevarad i en av salarna.

På området finns även Viktor Dalbos ateljé från första hälften av 1900-talet. Dalbo levde mellan åren 1883-1957 och var en konstnär vars konst kännetecknas av expressivitet i både färg och form i olika landskapsmotiv. Dalbo var utbildad till lärare, men gick på konst- och dramaskola i Helsingfors och bedrev senare ett framgångsrikt antikvariat. På ålderdomens höst flyttade han tillbaka till hemtrakterna och på 1940-talet omvandlade Dalbo barndomshemmets parstuga till en ateljé. Till museiområdet hör även en skolbyggnad som visar hur skollivet såg ut på början av 1900-talet.

I början av juli ordnas en marknad på museiområdet. Vasa veteranbilsällskap och Vasa motorcyklister brukar årligen göra en sommarutflykt till museet så passa på att beundra deras vackra fordon då. Även konstutställning och allsång finns på programmet.