Museer i Österbotten

Terra Mare

terramare3
terramare0130
terramare4
terramare5
terramare3
terramare0130
terramare4
terramare5
Visste du att...
Markytan pressandes neråt en kilometer djupt in i jordskorpan under den senaste istiden.

Utställningen Terra Mare på Köpmanholmen i Larsmo skärgård har ett unikt tema, landhöjningen. För över 10 000 år sedan under den senaste istiden var Kvarken i centrum av det istäcke som täckte Nordeuropa. När isen så småningom smälte hade ett unikt landskap formats under de tunga ismassorna. Utforska landhöjningens former i forntid, nutid och framtid både i utställningshallen och ute i naturen.

För 2000 år sedan steg de första klipporna upp ur havet där Larsmo finns idag. Landhöjningen har varit markant i Österbotten och ännu idag stiger marken ur havet med cirka 0,8 cm per år i Larsmo. Här i dessa trakter är landhöjningen kraftigast i hela landet där höjningen var cirka 1,2 cm per år som mest under de senaste 2000 åren. I hela Österbotten är landhöjningen fortfarande ett betydande och unikt fenomen i och med att det tydligt kan observeras under en mansålder. Redan i början av 1700-talet hade man observerat att strandlinjen ändras och eftersom man trodde att det var havsvattnet som försvann kallades fenomenet för vattuminskning. Det dröjde ända fram till slutet av 1880-talet innan man kunde fastställa orsakerna till landhöjningen.

Terra Mare består av tre delar: en utställningshall, en naturstig och ett utkikstorn. Utställningen ger allsidig information som förklarar vad landhöjningen är för någonting, hur den har uppstått och hur det påverkar oss idag eller när nästa istid kommer att uppstå. Med hjälp av planscher och kartor ser du hur istidens isstäcke täckte Finland och hur skärgården såg ut för flera hundra år sedan. De vilda djur som levde då, såsom mammuten, skilde sig från de djur vi har idag, men t.ex. skogsharen skuttade omkring redan då. Bilder av jättegrytor i bergsgrunden visar hur detta speciella istidsfenomen bildats. I utställningslokalen finns även mikroskåp där besökarna får undersöka geologiska fenomen på nära håll.

Från utställningen kan man bege sig ut på naturstigen och se landhöjningens spår i omgivningen. Fornstranden har kartlagts och markeras av informationstavlor som finns längs med naturstigen som går runt den lilla ön. Ett besök till utkikstornet är en del av upplevelsen och uppe från tornet kan man se ut över vattnet och upptäcka istidens avtryck i naturen. Strandlinjen och de för Larsmo skärgård utmärkande moränerna synliga från utkikstornet där man förstås även kan njuta av den vackra utsikten.

Kombinera ditt besök med en dag på Köpmanholmens badstrand och pausa efter naturvandringen i caféet där även lunch och á la carte serveras sommartid. En avgiftsfri båttur för dig till Köpmansholmen på några minuter.