Museer i Österbotten

Tolvmansgården

tolvmans9009
tolvmans9002
tolvmans8988
tolvmans9009
tolvmans9002
tolvmans8988
Visste du att...
Museiområdet invigdes 1977, men redan i början av 1900-talet hade Kronoby hembygdsförening, eller ursprungligen Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening bedrivit hembygdsarbete.

Tolvmansgården är Kronobys första hembygdsmuseum och berättar om bygdens lantliv och hantverk förr. Samlingar med skickligt utformade flakabräden eller nygjorda sävarbeten enligt gammal metod visar på hantverksskickligheten förr. Tolvmansgården är en levande miljö där man får prova på och uppleva med alla sinnen t.ex. under sommarens gammaldags marknad.

Tolvmansgården härstammar från 1700-talet och dess namn syftar på de 12 nämndemännen som fanns i den gamla häradsrätten. Säreget för just Tolvmansgården är en ovanlig planlösning. Byggnaden har nämligen två sidokammare på långsidan istället för gavelkammare som på en vanlig parstuga. Denna fördelning av rummen är ganska ovanlig och förekommer endast i de norra delarna av svenska Österbotten.

Föremålen i museets samlingar är från 1800-talet till tidigt 1900-tal och består av allehanda bruksföremål, hantverks- och lantbruksredskap. Interiören speglar en välbärgad bondestuga, vilket framkommer till exempel av antalet läderskor som hänger på tork invid spisen eller husets orgel som tillverkats av Simon Finholm på Lybäcks orgelbyggeri i Kronoby kyrkoby. Orgeln är den enda kvarvarande av de orglar som Finholm byggde.

Till museets pärlor hör en samling av dekorativa flakabräden. Flakabräden användes som linfästen på spinnrocken, men orsaken till att de var så utförligt utsmyckade och målade är att de användes som fästmansgåvor, som de unga männen gav till sina tilltänka. En annan intressant del av museet är handelsboden med varor från främst 1940-1950-talet som härstammar från Ferms butik i Kronoby centrum. Det finns inga belägg för att en kammarhandel någonsin skulle ha funnits på Backfolk hemman, men utställningen visar hur en kammarhandel inhyst i en bondstuga kan ha sett ut under första halvan av 1900-talet.

Till en bondgård som Tolvmansgården hörde även ekonomibyggnader och därför har en drängstuga, ett torp, ett loft, två bodar, en ria, en rökbastu och ett stall med snickarbod flyttats till området från olika håll i Kronoby. Huvudbyggnaden, en av sädesbodarna samt fähuset står dock på ursprunglig plats. I loftet finns en utställning med sävarbeten, ett hantverk som var typiskt för Kronoby.
En gammaldags marknad arrangeras vid Tolvmansgården varje år den första lördagen i augusti med lokala försäljare och köttsoppa till försäljning. Under sommaren ordnas även sagoberättarkvällar och i drängstugan hålls kurser i brödbakning. På förfrågan organiseras dessutom tidsresor och utställningar samt kan gården hyras för bröllop eller sommarfester.