Museer i Österbotten

Bötom hembygdsmuseum

karijokihembygdsmuseum3515
karijokihembygdsmuseum3442
karijokihembygdsmuseum3454
karijokihembygdsmuseum3466
karijokihembygdsmuseum3515
karijokihembygdsmuseum3442
karijokihembygdsmuseum3454
karijokihembygdsmuseum3466
Visste du att...
Under krigen tillverkades skor av papper och att det finns flera fina par bevarade i museets klädsamling.

Invid den tidigare landsvägen bredvid ån står en gammal bondgård som ruvar på många berättelser om Bötom förr. I hembygdsmuseet finns finurliga verktyg, vackra tyger och välanvända hushållsföremål från förr. Kom och njut av allsång eller plättfest i en vacker sommarmiljö.

Hembygdsmuseet står på Marttusen mäki (Marttas kulle) och namnet härleds delvis från gårdens första husmor Martta från Tavastland och samtidigt Bötoms första fastbosatta invånare. Redan på 1600-talet nyttjades Bötoms fiske- och jaktmarker av savolaxare och tavastbor som så småningom bosatte sig där permanent. Själva bondstugan uppfördes 1894 av bonden Juho Rinta-Marttunen och ursprungliga detaljer såsom de väggfasta bänkarna finns kvar. Bondstugan var belägen på en central plats alldeles invid landsvägen, som tidigare gick förbi huset.

I stugan finns olika allmogeföremål, både vanliga och ovanliga verktyg, kärl och möbler. I utställningen på övre våningen finns textilier som Bötoms husmödrar vävt och dekorerat. I taket och på väggar och bord hänger broderade dukar och väggbonader, vävda täcken i murriga och mjuka färger och olika klänningar och skjortor. Bland klädsamlingens pärlor kan nämnas den första versionen av Bötom folkdräkt som gjordes på 1940-talet samt en klänning som med sparsamhetens dygd sytts ihop av många mindre tyglappar. Ett ett av vindsrummen finns även en skomakarverkstad rekonstruerad.

Ett av museets guldkorn är en fiollåda i en himmelsblå färg med ett träsnidet lock. Fiollådan har tillhört Bötombon Kalle Uuusi-Prosi som var en bankkamrer med ett särskilt stort hjärta. Banken han arbetade på lånade inte alltid ut pengar till äldre och fattiga. Det hände sig att en gammal gumma inte fick låna pengar för att köpa en ko och då lånade bankkamrern istället ut av sina egna pengar. Han var en nogrann och ordningssam man och innehade förtroendeuppdraget som kyrkovärd, men han var även en omtyckt speleman i byn.

En annan Bötombo vars historia berättas i museet är Anne Yli-Prosi, som emigrerade till Amerika kring sekelskiftet 1900. Hon återvände senare till Finland, men i en av kamrarna finns hennes tillhörigheter och souvernirer utställda.

På gården finns Hannulas loft från 1841 som tillsammans med en rökbastu från 1940-talet har flyttats till området. I loftet finns olika föremål som har med hushållet att göra, mjölkhantering och verktyg. På gården ordnas sommartid bland annat allsång och plätt- och korvstekning.

Inne i Bötomby finns Liisas backstuga från 1852 rekonstruerad. Liisa var en gammal dam som undervisade skolbarn i sitt lilla hem ända in på 1920-talet, långt efter folkskolans intåg i Finland. Stugan var bebodd ännu på 1970-talet och saker bevarade från Liisas tid är t.ex. en bänk och en stol.