Museer i Österbotten

Soldattorpet i Ytterjeppo

soldet torpet9269
soldat torpet9282
soldat torpet9242
soldat torpet9264
soldet torpet9269
soldat torpet9282
soldat torpet9242
soldat torpet9264
Visste du att...
Det har funnits cirka 25 soldattorp i Nykarleby trakten.

Stig in i en svunnen värld i soldattropet i Ytterjeppo där en autentisk interiör från1940-1950-talet har bevarats. På en vackert belägen skogsback står den lilla stugan som är uppbyggd enligt de mått ett soldattorp skulle ha med en farstu, storstuga och sovkammare.

Den första förteckningen över att en soldat varit bosatt i stugan är från 1753. Ett soldattorp är ett torp som byggt åt och användes av en soldat. Soldattorp byggdes från och med 1600-talet fram till 1800-talet och bekostades av roten, det vill säga en samling hemman eller gårdar. Soldaten skulle förses med en ko, betesmark och lite odlingsmark. I fredstid arbetade soldaten ofta som bonde eller med något hantverk. Soldattorpen skulle alla vara 8 x 4 meter och sju stockar högt alltså cirka två meter högt, för att soldaterna skulle få likvärdiga bostäder.

Bönderna ansvarade för att soldaten hade det han och hans familj behövde. I gengäld behövde inte bönderna själva eller deras söner dra ut i krig om en sådan situation uppstod, utan rotesoldaten fick kriga i deras ställe. Om en soldat dog i militärtjänst var den avlidne soldatens familj tvungna att flytta från soldattorpet för att ge rum åt den nya soldaten. Familjen kunde hamna i stora svårigheter när de blev hemlösa på kort varsel.

I Ytterjeppos soldattorp hann nio soldater bo i stugan med sin familj. En förteckning över invånarna finns på museet. Den sista soldaten, Bertil Tammelin, stupade 1808 i Nummijärvi och hans familj bodde kvar i torpet tills 1811. Efter det bosatte sig torpare i stugan. Torpare fick bo i en stuga och odla på mark som tillhörde bonden. I utbyte skulle torparen göra dagsverken, alltså arbeta hos bonden ett visst antal dagar per år.

De sista torparna Gustav och Sanna Bärs flyttade in år 1900. Torpet var bebott ända fram till 1950-talet och interiören från den tiden har bevarats. Forsby-Ytterjeppo hembygdsföreningen tog över stugan på 1980-talet efter att staden skänkte den till föreningen.

På området finns även en ängslada av stock som är från 1603. Det är en ovanligt gammal lada och unik i sitt slag, i alla fall i närområdet. Även ett fähus hör till gården.

Soldattorpet är även ett passande besöksmål för skolklasser som en gång om året brukar komma och bekanta sig med hur livet såg ut förr i torpet. Nära soldattorpet finns även vandringsleden Pääskjärv där man kan utforska fortida gravrösen och jaktgropar.