Museer i Österbotten

Brinkens museum

brinken2275
brinken2249
brinken2266
brinken2290
brinken2275
brinken2249
brinken2266
brinken2290
Visste du att...
En "bäsch boldro" är en stor handvevad kvarn från 1777. Den kallas så på grund av oljudet som kommer från kvarnen.

På Brinkens friluftsmuseum finns, bland många andra rödmyllade gamla hus, ett bevarat Malaxhem med ursprunglig inredning. Kom och njut av trädgårdens blomsterprakt eller utforska ortens fornlämningar och det vackra forntida Malaxspännet. Stämningen och miljön på museet är unik i sitt slag.

Brinkens museum är ett friluftsmusem med 20 olika byggnader främst från 1800-talet. Den mest framstående byggnaden är Orregården från 1879 som tillsammans med uthusen står på sin urprungliga plats. Orregården är utmärkande eftersom det är ett hem där inredningen lämnats så gott som intakt. Gårdens namn kommer från syskonen Orre som donerat marken med tillhörande hus och föremål till museet. Systrarnas textilier, kärl, möbler, fotografier, skolbetyg och allt som sparats i två generation finns bevarade i huset.

Museiträdgården har hundraåriga anor och är en av museets pärlor. Den från 1930-talet återställda prunkande trädgården har till och med en fjärils – och en kryddträdgård. Trädgården var på sin tid rätt så ovanlig på grund av sina stora mått och för att systrarna inriktade sig på att odla en stor mängd olika blommor, grönsaker och äpplen för försäljning. Hilda Orre stod tre dagar i vecka under sommaren och hösten på Vasa torg och sålde trädgårdens blommor, frukt, rotfrukter och potatis.

En annan pärla i museet är arkeologiutställningen och järnåldersleden, där man under en 2 km lång promenad kan se ett 40-tal rösen samt besöka en informationsstuga. I arkeologiutställningen kan man få se ett äkta Malaxspänne, som är det enda i sitt slag i Finland. Spännet härstammar från folkvandringstiden 450-500 e.Kr och har förmodligen sitt ursprung i Tyskland.

På området finns bl.a. den cirka 200 år gamla Tuuvasgården, en mangelbod, ett häbre, ett soldattorp, fäbodar, mjölkbodar och en ”hynscho” d.v.s. ett utedass. I en lada från 1700-talet finns utställningen Bondens år som genom olika verktyg och redskap berättar om bondens vardagsslit förr. Museet har en imponerande mängd föremål, ca. 17 000 olika föremål och cirka 5000 textilier. Fotografier och annat känsligt arkivmaterial förvaras i en nybyggd arkivbyggnad med forskarrum. Museiföreningen har även hand om ett kronomagasin från 1754 och en kvarn i Malax by.

Årligen arrangeras en hembygdsfest andra söndagen i juli. Även Blommornas dag hör till sommarens populära evenemang med föreläsare och lopptorg. Skolbarnen trivs även på Brinken under tidsresor där de får utföra gammaldags sysslor.