Museer i Österbotten

Runebergs stuga

runebergsstuga9958
runebergsstuga9929
runebergsstuga9941
runebergsstuga9958
runebergsstuga9929
runebergsstuga9941
Visste du att...
Runebergs kanske mest kända verk är Fänrik Ståls sägner, vars första dikt har blivit Finlands nationalsång.

I Runebergs stuga skildras diktaren och nationalskalden J.L. Runebergs barndoms- och ungdomsår.

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) är en av Finlands främsta diktare och betraktas som Finlands nationalskald. Runeberg växte upp i Jakobstad med sin far sjökaptenen Lorenz Ulrik Runeberg och sin mor Anna Maria Malm samt fem yngre syskon. Familjen levde periodvis under anspråkslösa förhållanden då fadern var sjuk under många år. Runeberg började sin skolgång i Westmansmors stuga i Jakobstad och gick även några år i skola i Uleåborg, där han bodde hos sin farbror, innan han började i Vasa Trivialskola.

Runebergs stuga vid Östanpå byggdes år 1811 av Johan Ludvigs far och morbror Mathias Mattsson Malm. Det var en jakt- och fiskestuga, där Janne, som han kallades, vistades på somrarna under sin barn- och ungdomstid. Runeberg var intresserad av friluftsliv och brukade jaga genom att gillra snaror. Även vers och sång intresserade den unge Runeberg och tillsammans med sina vänner brukade han recitera poesi, spela upp komedier och sjunga visor av Bellman.

Stugan förföll efter faderns död, men renoverades av vänner till Johan Ludvig och överlämnades år 1851 till familjen Runeberg. Johan Ludvig använde inte stugan, men det gjorde hans syster Emma Wegelius.

Efter Runebergs död hade stugan igen förfallit och man renoverade den på nytt på 1880-talet. Redan under sin livstid hade Runeberg vunnit stor uppskattning och erhållit status som nationalskald. Man vallfärdade till Runebergs barndomsställe redan på 1880-talet och stugan är en av Jakobstads äldsta turistattraktioner. År 1911 köpte staden Runebergs stuga och den har med tiden blivit ett viktigt minnesmärke över nationalskalden och ett omtyckt utflyktsmål för jakobstadsborna.