Museer i Österbotten

Kristinestads stadsmuseum Carlsro

carlsro3332
carlsro3318
carlsro3354
carlsro3362
carlsro3398
carlsro3332
carlsro3318
carlsro3354
carlsro3362
carlsro3398
Visste du att...
Carlsro är välbevarad i ursprungligt skick, t.ex. rumsindelningen från 1896 är orförändrad.

Carlsro är ett unik museum där en bevarad herrskapsvilla från 1800-talet sammansmälter med ett personligt museum med en mångskiftande föremålssamling. I villan förnimmer man känslan av hur herrskapet levde om somrarna vid sekelskiftet 1900, hur huset användes som hotell på 1900-talet och hur en samlares vision att bevara den lokala historien tar sig i uttryck.

Villa Carlsro har genomlevt många olika öden innan den blev ett museum. Villan uppfördes 1896 som en sommarvilla åt kommersrådet och skeppsredaren Carl Alfred Carlström. Stadens societet uppförde ståtliga sommarvillor i slutet av 1800-talet och herrskapets levde ett nöjesfyllt sommarliv vid Storträsksets stränder. Villorna fick namn som speglade herrskapets förväntingar och upplevelser i sommarhusen, såsom Ilolinna och Surutoin. Lyckan tog dock slut i början av 1900-talet när Carlström gick i konkurs 1910 och villan med inventarier såldes på auktion följande år. Carlsro omvandlades till ett sommarhotell som drevs av ett flertal olika ägare från och med år 1922, men verksamheten var olönsam och hotellet slog igen sina dörrar 1945.

Villa Carlsro stod oanvänd ända till början av 1960-talet då Kristinestadsbon Åke Weckström inropade villan på en auktion. Wecktröm ville öppna ett museum i villan dels för att bevara byggnaden och dels för att ha en lokal att ställa ut sina samlingarna av föremål från Kristinestads området. Han var en idog samlare genom hela livet och museets samlingar utökades så småningom. Föremålen uppgår idag till cirka 11 000 objekt ända från 1600-talet till 1900-talet och speglar Kristinestad och invånarnas historia. Helheter så som en komplett guldsmedsverkstad eller apoteksinventarier har bevarats och visas upp i herrskapens gamla salonger och sovrum.

Weckström hade ingen bestämd samlarprincip eller metod utan han ropade in föremål på auktioner och fick ta emot en del donationer av stadsborna. Förmålen är främst lokalt förankrade och berättar om t.ex. sjöfarten via tavlor, foton och exotiska souvernier, om det andliga livet via motivtavlor, gamla biblar och skulpturer, om kvinnors mode genom en vacker textilsamling och vardagens slit och mödor genom redskap, verktyg och vapen. Rummen pryds av antika möbler i jugendstil och kakelugnar i både fajans och porslin. Det finns inte bara en bild eller synvinkel av stadens historia, utan föremålen skapar ett kalejdoskop av historien och av Carlsro som museum. År 2002 tog Kristinestads museiväsende över museet. Under sommaren arrangerasspelmanslag och friluftsgudstjänst på museet.