Museer i Österbotten

Tottesunds herrgård

tottesund5907
tottesund5933
tottesund5942
tottesund5961
IMG1252 Tottesund
tottesund5907
tottesund5933
tottesund5942
tottesund5961
IMG1252 Tottesund
Visste du att...
Finlands nationalkompositör Jean Sibelius och Aino Järnfelt vigdes i stora salen på Tottesund.

Tottesunds herrgård är en av Österbottens få herrgårdar. Gården har under århundraden använts som överstebostad och är idag ett resligt monument över en svunnen tid. Upplev herrgårdslivets glans både inne i den flotta karaktärsbyggnaden eller i trädgårdens prakt.

Genom en björkallé leds besökaren fram till den ståtliga herrgårdsbyggnaden av trä i två våningar. Herrgården omges av stor trädgård och en park som fortsätter in i den nuvarande skogen. Tidigare kunde man se ut till vattnet från parken. Här har många herrskapsfolk spenderat sina dagar.

Tottesunds herrgård uppfördes år 1800 av den dåvarande översten för Österbottens infanteriregimente generalmajor Gustav von Numers. Det var ett ståtligt hem med murade kakelugnar i varje rum. Generalen var både krigare och jordbrukare och han lät anlägga både park, trädgård och kryddgård.

Herrgårdens historia går dock tillbaka ända till 1660 när greve Claes Tott anlade ett säteri i Maxmo. År 1733 kom att bli en vändpunkt för herrgården i och med att gården blev översteboställe för Österbottens regemente. Ett ny bostad byggdes 1738-1740 för den första översten, överste Gustaf Creutz. Huset var dock dragit och kallt och användes senare endast som flygelbyggnad när den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes år 1800. Av 1700-tals herrgården finns ännu källaren med gråstensväggar och tegelvalv kvar.

Herrgården har renoverats på 1990-talet och kakelugnar och smakfulla tapeter skapar en autentisk känsla av herrgårdsliv. I den stora Gladhammar-Wästrum salen på första våningen hänger porträtt över gårdens stormän, vilka kastar ett vakande öga över gården. Ätternas vapensköldar pryder också väggarna och påminner samtidigt besökaren om hur många herrar eller hans fogder har bott och brukat jorden på Tottesund. Herrgårdarna representerade det ouppnåeliga för bönderna: ett liv utan brist på mat och förnödenheter och en frihet svår att förstå.

På övre våningen finns en miniatyrmodell över Tottesunds herrgård och den närmaste omgivningen. Hus, gårdsbyggnader, kvarnen som någongång funnits på gården har återskapats på den detaljrika miniatyren. På herrgårdens tredje våning, vindsvåningen, finns en inredd kammare där det sägs att herrgårdens spöke, den Vita Frun går igen. Kommunen köpte gården 1947. Salen kan hyras för olika evenemang.