Museer i Österbotten

Stundars

stundars5989
stundars6030
stundars6043
MG5
MG6
MG9535
stundars5989
stundars6030
stundars6043
MG5
MG6
MG9535
Visste du att...
På sommaren flyttar husdjur till Stundars och det finns även Lek&lär-miljöer där barnen kan pröva på sysslor från förr.

Stundars friluftsmuseum är ett av Finlands största friluftsmuseer, ett levande museum, en österbottnisk hantverkarby och en lekvall för familjen. Inredda stugor skildrar livet på landsbygden för bönder, hanverkare och de obeuttna kring sekelskiftet 1900. Historien levandegörs med hjälp av tidsresor, evenemang och autentiska föremål och byggnader.

Stundars museum och kulturcentrum, beläget i Solf by i Korsholm, fick sin början på 1930-talet då folkskolläraren Gunnar Rosenholm grundade en museiförening i Solf. Idag består friluftsmuseet av dryga 60 byggnader flyttade från byar i Korsholm och trakten kring Vasa. Museibyggnaderna och -föremålen visar hur man levde i en österbottnisk by i slutet av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900.

Bysamhällets olika sociala klasser finns representerade på Stundars. Här finns en bondgård, lanthandel, byskola, väderkvarnar och många hantverksverkstäder och backstugor. Därtill finns en samling specialverktyg i Krukmakeriet, Kopparslagarverkstaden och Gelbgjuteriet. På Stundars finns även ett Tryckerimuseum.

De flesta museiförmål härstammar från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet, förutom i lanthandeln där det finns varor ända till 1940-talet. Lanthandeln, med sina dignande hyllor och nostalgiska atmosfär, är verkligen värt ett besök.

Ett av museets pärlor är den välförsedda bondstugan uppe på backkrönet omgiven av bodar, fähus, loft och bagarstuga. De enkla backstugorna och verkstäderna utgör en kontrast till bondens relativa välstånd. De obesuttna som inte ägde jordbruksmark fick söka sin utkomst som dagsverkare och hantverkare.

På Stundars bevaras hantverksskicklighet från förr genom årliga evenemang som hantverkardagar, tidsresor, kalas och marknader. I Hemmersgården pågår verksamhet året om kring bildkonst och musik samt finns ett minnesrum över författaren Jarl Hemmer. I Hemmersgården finns även en beställnings-restaurang.

Byggnadsvård är även en central del av Stundars verksamhet och på museiområdet finns många olika typer av byggnader.

En del av bilderna är från Stundars museum egen fotografisamling (bild 4-6).