Museer i Österbotten

Finlands biblioteksmuseum

biblioteksmuseum7226
biblioteksmuseum7296
biblioteksmuseum7331
Kirjastomuseon aula b
biblioteksmuseum7226
biblioteksmuseum7296
biblioteksmuseum7331
Kirjastomuseon aula b
Visste du att...
I museets "giftskåp" förvaras så kallade förbjudna böcker.

Det första biblioteket i Finland grundades i Vasa redan 1794. Biblioteksmuseet ger en mångsidig bild av bibliotekens historia både genom föremål, böcker och bilder. Historiska boksamlingar samsas med tillfälliga utställningar i museet.

Finlands första allmänna bibliotek har sitt ursprung i Läse-Biblioteket som grundades 1794 av några personer från Vasa hovrätt ”för eget nöje och tidsfördrif”. Stadens övriga invånare fick också använda sig av biblioteket mot en liten avgift. Biblioteket hade en bred samling av både böcker och kartor, men även porträtt och kopparstick fanns i samlingarna. Konstverken lånades dock knappast ut i någon större utstäckning, men de utgjorde grunden till ett litet artotek. Läse-Biblioteket var verksamt ända fram till 1845 tills de ryska censurbestämmelserna tvingade museet att stänga sina dörrar. I museet finns idag 30 verk från det ursprunliga Läse-Biblioteket.
När Läse-Biblioteket upphörde sin verksamhet blev Vasaborna utan bibliotek i fem år. Lektor Oskar Rancken tog tag i saken 1850 och det nya biblioteket var verksamt till början av 1900-talet. Kvarvarande volymer från denna samling hittades på 1930-talet på Brändö biblioteks vind. Volymerna bands in med svarta läderryggar och därför kallas samlingen det Svarta Biblioteket.
Ett av museets pärlor är de första tryckta böckerna på finska. Böckerna är tryckta före 1850 och behandlar främst religiösa och andliga ämnen samt psalmer och andliga sånger. Andra fascinerande samlingar av historiska böcker finns i Wankisamlingen som innehåller tryckt litteratur från före Vasa brand 1852. Litteratur från Londicer tryckeri, som började sin verksamhet 1776 och var Vasas första och Finlands andra boktryckeri, finns även utställda på museet. I det så kallade giftskåpet finns böcker som under vissa tidsperioder varit förbjudna. Skåpets glasrutor har täckt in med papper för att förhindra insyn
I utställningen om biblioteksväsendet genom tiderna visas bland anant hur utlåning gått till, olika kartoteksystem och hur Robert Fortelius, ”herr Internet” hämtade internet till biblioteken i mitten av 1980-talet. Finland var det första landet i världen att erbjuda internet på biblioteken.
På museet ordnas föreläsningsserier med olika, spännande teman, t.ex. förbjudna böcker under århundradena. Tillfälliga utställningar med teman som anknyter till biblioteksvärlden eller litteratur ordnas även i museet.