Museer i Österbotten

Kuntsis museum för modern konst

kuntsi5032
kuntsi2797
kuntsi2786
kuntsi5032
kuntsi2797
kuntsi2786
Visste du att...
I Kuntsi museishopens produktutbud består bl.a. av museets egna publikationer, böcker, affischer, skrivblock, leksaker för barnen, textilier och gåvor.

På Kuntsis museum för modern konst visas ett tvärsnitt av den moderna tidens konst, från internationella modernister till finska nutidskonstnärer. Basutställningen, som grundar sig på Vasabon Simo Kuntsis konstsamling är en av Finlands viktigaste samlingar av klassiker inom nutidskonsten.

Aktuella teman och strömmningar i konstvärlden lyfts fram i museets varierande utställningar. Kuntsis museum för modern konst öppnades för allmänheten i februari 2007 i det gamla Tullpackhuset i Inre hamnen i Vasa. Tullpackhuset ritades av arkitekt Ernst Theodor Granstead år 1875. Konsul Simo Kuntsi (1913-1984) grundade år 1970 stiftelsen Kuntsi och förde sin växande konstsamling, bestående av 121 verk, till sin forna hemstad Vasa. Stiftelsens verksamhetsidé har från första början varit att erbjuda Vasas publik konst av deras egen tid samt att samla och presentera konstvärldens nya och närhistoriska företeelser.

Här finns popkonst, kinetisk konst, deltagande konst, informalism, surrealism, nyexpressionism och postmodernism. I konstsamling finns över 900 finländska och utländska verk. Det är framförallt en anmärkningsvärd klassisk samling av finländsk modernism, som presenterar finländsk bildkonst från 1950-talet och framåt. Kuntsis stiftelses samling är också en av de mest framstående samlingarna som presenterar finländsk samtidskonst från och med 1960- och 70-talen.

Guidningar och evenemang är en viktig del av museets verksamhet. Utforska till exempel färgernas värld tillsammans med barn i den populära Färgbad för bebisar-verksamheten, som är riktad för beibisar och småtting och deras föräldrar. Café Simo betjänar under museets öppettider och serverar förutom kaffe och bakverk även en lätt lunch.