Museer i Österbotten

Lillkyro hembygdsmuseum

lillkyro1620
lillkyro1576
lillkyro1515
lillkyro1504
lillkyro1620
lillkyro1576
lillkyro1515
lillkyro1504
Visste du att...
Lånemagasinet står på sin ursprungliga plats invid kyrkan och på gården finns stenen där skampålen stått kvar.

Lillkyros hembygdsmuseum är inhyst i en gammalt lånemagasin invid Kyro älv. Utställningen berättar om livet förr och är uppdelad i olika teman, såsom barnafödsel, andligt liv, jordbruk och krigstid. Att Lillkyroborna varit företagsamma syns i samlingarna och museet presenterar ett brett perspektiv av Lillkyros historia.

I museet berättar föremålen om allmogens vardag förr. Här finns fiskeutrustning, slädar, jordbruksredskap och även bleckslagarens verktyg finns bevarande. En speciell del av samlingarna är Finlands förmodligen äldsta barnmorskeutrustning och utställningen om barnafödande, komplett med en barnskötares uniform från 1950-talet, skallror, barnböcker och vaggor. I Lillkyrö tillverkades länge de tvättfat som ingick i moderskapsförpackningarna. Traktens första barnmorska, Hilja Solkela arbetade i Lillkyro 1927-1958.

Lillkyroborna har alltid varit ett företagsamt folk vilket även syns i samlingarna. Exempelvis fick importerade konjaktunnor en ny användning som den lokala korvfabrikens vattenkärror och i många hem efter krigen hade man en ”fabrik” där man tillverkade förkläden. Lillkyro är även kända för sina vävare, bleckslagare och slaktare. Bland skräddarens verktyg, vävstolar och spinnrockar finns ett speciellt intressant föremål: Finlands äldsta spinnrock från 1611.

Trots att museet främst visar allmogens liv finns här till och med en kvinnosadel, trots att det är långt till närmaste herrgård. Även Kolkki herrgårds vällingklocka finns bevarad på museet.

Ett av rummen har byggts om till att efterlikna en så kallad korsu från andra världskriget. De trånga utrymmena och ytterväggarna av granstockar ger en känsla av hur livet vid fronten kunde se ut. En raritet i samlingarna är den tyska jägaruniformen från inbördeskriget i Finland. Uniformen har donerats till museet av Martti Laurila. Ryska kamoflagebyxor och en hjälm med den ryska skäran kompletterar de finska soldatuniformerna.

Bland det krigstida materialet kan även nämnas Finlands första statsflagga som ser något annorlunda ut än den vi har idag. Även skyddskårens flaggor och frontmännens flaggor finns utställda. Ett föremål som hör till samma tidsperiod är byns första elektriska permanentmaskin som inköptes 1941 till den lokala hårsalongen.