Museer i Österbotten

Finlands ungdomsföreningsmuseum

laihia nuorisot1357
MGL7650 1
MGL7457 1 2
MGL7569 1 2
MGL7575 1 2
MGL7449 1
MGL7530 1
IMG4910 1
laihia nuorisot1357
MGL7650 1
MGL7457 1 2
MGL7569 1 2
MGL7575 1 2
MGL7449 1
MGL7530 1
IMG4910 1
Visste du att...
Ett av museets pärlor är en soffgrupp i jugendstil designad av den kände arkitekten Yrjö Blomstedt.

I ungdomsföreningens museum finns den första enhetliga utställningen om ungdomsföreningarnas 120-åriga historia. Här finns över 100 år av material som berör föreningens verksamheter: teater, folkdans, sport, nykterhetsförbund, musikfester m.m. Upptäck via museet hur den ”goda medborgaren” såg ut i början av 1900-talet!

Ur de nationalistiska idealen och folkbildningsrörelsen i slutet på 1800-talet grundades den första ungdomsföreningen 1881 av Kauhavabon Matti Sippola och Laihelabon Santeri Alkio. Alkio var föreningens ideologiska ledare och tanken var att uppfostra föreningens medlemmar till ”goda människor och ordentliga medborgare”.

Ungdomsföreningsrörelsen började som en folkrörelse som förespråkade lantlivets väderingar, nykterhet och sunda levnadsvanor. Genom fritidsaktiviteter såsom teater, folkdans, sport och musik skulle folket upplysas och utbildas. Ungdomsföreningarna spelade en stor roll i förbättringen av läskunnigheten bland folket och var med och i utvecklingen av biblioteksväsendet. Man ordnade till exempel studie- eller läsgrupper förutom folkfester och musiktillställningar. Man finansierade verksamheten med t.ex. bingo- eller filmkvällar. Ungdomsföreningsverksamheten spred sig snabbt i hela Finland.

I den omfattande utställningen av föremål, fotografier, planscher m.m. berättas ungdomsförenigarnas historia från 1800-talet tills idag. Utställningen är uppbyggd kring verksamhetens olika teman, t.ex. ”För nykterheten”. En hel del rekvisita från teaterföreställningar, dräkter, plascher och till och med delar av en biosalong finns utställda. Teaterverksamheten är än idag en stor del av ungdomsföreningarnas verksamhet. Folkdräkter och folkdanser från Södra Österbotten finns bevarade och firandet av ett kronobröllop finns dokumenterat. I den stora utställningssalen platsar allt från medaljer från olika sportgrenar till cyklar och ett piano. Även musik och idrott har alltid varit en viktig del av ungdomsföreningarnas aktiviteter.

Fotografier visar hur föreningshusen runt om i landet byggdes på talko och hur verksamheten sett ut genom årtiondena. Även den ryska tidens tidningar och dokument finns bevarade på museet. Utdrag ut dagstidningen Ilkka finns utställda eftersom Alkio även var grundare av dagstidningen Ilkka samt politiker. Alkios liv och verksamhet finns presenterad på museet i såväl föremål, text och bild.