Museer i Österbotten

Finlands svenska skolmuseum

finlandsskolm9087
finlandsskolm9110
finlandsskolm9129
finlandsskolm9145
finlandsskolm9087
finlandsskolm9110
finlandsskolm9129
finlandsskolm9145
Visste du att...
Skolans bibliotek var ett av de största i landets folkskolor och en stor del av böckerna finns kvar.

Den första svenska folkskolan i Österbotten uppfördes i Munsala 1862. Skolan är idag ett museum som genom vardagliga föremål och inredda klassrum visar hur barnen gick i skolan förr och hur folkskolan utvecklats i Svenskfinland. Utställt finns allt från en gammaldags reliefkarta i ett tidstypiskt klassrum från 1860-talet till de första datorerna som användes i skolundervisningen.

Grundaren bakom Finlands första svenska folkskola var tidningsmannen och självlärde läraren Anders Svedberg (1832-1889). Efter att under några år ha verkat som lärare vid den ambulerande skolan i Munsala socken, grundade han sin egen skola i Storsved 1862. Den kom att bli en föregångare inom den finländska skolvärlden. Innan folkskolans uppkomst på 1860-talet gavs undervisningen i hemmet och i ambulerande skolor. Undervisningen sköttes då av präster, klockare eller självlärda lärare som lärde folket i läsning och skrivning.

Arkitekten som anlitades för skolbygget i Munsala var länsarkitekten och skaparen av Vasa stads stadsplan C.A. Setterberg. Innan Nykarleby seminarium grundades år 1873, sökte sig blivande lärare från många orter till Svedbergs skola för att kunna verkar som lärare vid byskolorna. Även eleverna kom från vida omkring. De yngsta eleverna var kring 10 år gamla och de äldsta cirka 40 år. På skolan fanns ett pojkinternat, medan flickorna inackorderades i gårdar runtomkring i närheten.

Till skolbarnens uppgifter hörde att hålla skolhuset varmt. Ved skulle huggas och bäras in och kakelugnen skulle eldas. Läraren bodde vanligen på skolan. Eleverna lärde sig nya ämnen som geografi, naturkunskap och historia, men även gymnastik och musik var en viktig del av skollivet. Till exempel finns en ursprunglig pedalorgel bevarad i museet.

Bland museets pärlor finns en äkta stenåldersyxa som använts som undervisningsmaterial samt skolans långbänkar som användes i början innan pulpeter med plats för två elever infördes.

Skolan har använts som ett museum sedan 1976. Att skolan är välbevarad och i stort sett i ursprungligt skick skapar en trovärdig skådeplats för tidsresor till en gammaldags skoldag som ordnas enligt beställning. Årligen ordnas specialutställningar om olika ämnen i skolan, där till exempel gamla skolböcker ställs ut. Under kulturveckan i Nykarleby har museet öppet hus och under sommaren ordnas allsångskvällar och hembygdsfest. För barn i lågstadieåldern finns en klubb ”Historiespanarna” som träffas under skolåret för att utforska gamla tiders seder och bruk.