Museer i Österbotten

Öjskogsparken

jskogsparken9315
jskogsparken9339
jskogsparken9365
jskogsparken9400
jskogsparken9315
jskogsparken9339
jskogsparken9365
jskogsparken9400
Visste du att...
Det gamla ångloket ”Kasköbässin”, från 1912, har hittat sin hållplats på museet. Detta imponerande lok trafikerade sträckan Kaskö-Seinäjoki till år 1912.

Öjskogsparkens museiområde är som ett jordbrukarsamhälle uppbyggt i förtätat form. På området finns över 20 historiska byggnader med allt från en bondgård och skola till apotek och lanthandel. Här kan man inte bara se hur det var förr – man kan också uppleva det samt mycket mer!

På området finns över 20 historiska byggnader och museiutrymmen. Här finns allt från en bondgård från 1700-talet, skolstuga från 1800-talet, ett krigstida apotek och en sekelgammal lanthandel. Byggnader, redskap, möbler, kläder och pillerburkar – allt är bevarat i närmast ursprungligt skick och föremålen beskriver allmogelivet förr.

Bengtsgården är en typisk österbottnisk bondgård och uppfördes på 1800-talet. Här växte konstnären Carl Bengts upp, som tidvis fungerade som medhjälpare åt den berömda grafikern och målaren Akseli Gallèn-Kallela. I storstugan är inredningen i stort sett den samma som då gården beboddes på 1800-talet och man kan nästan se folket från förr slå sig till bords. Här finns alla de bruksföremål som då användes. En brudklänning med tillhörande lappkrona finns utställd i en av kamrarna och på vinden finns bland annat en leksaksutställning.

Ett av museets pärlor är det välutrustade museiapoteket utrustat med ett laboratorium med förberedelserum, där man torkade de växter som skulle användas i framställningen av mediciner. De torkade växterna finfördelades i hacktunnor och krossades i stora mortlar. I apoteket finns till och med lemonad, som förr gjordes och såldes på apoteket.

I lanthandeln från 1895 finns över 700 föremål, varav största delen är från före andra världskriget. Sockertoppar, karamellautomater, men också de ransoneringskort som användes efter kriget väcker nostalgin till liv. Lantbruket var en viktig näring I Närpes och i jordbrukssmuseet får man bekanta sig med arbetet och livet på landet förr genom en mängd olika jord- och skogsbruksredskap samt fiskeutrustning.

Närpes är känt för sina tomatodlingar och därför passar ett växthusmuseum bra in i Öjskogsparken. Där kan man under växtsäsongen följa med traditionell odling av tomat samt bekanta sig med fotografier och verktyg från tomatodlingens pionjärstid.

Under sommaren arrangeras en Hembygds- och emigrantfest, allsång och berättarcafé. En av sommarens höjdpunkter är sommarrevyn som visas på museiområdets roterande läktare.