Museer i Österbotten

Helmer Bergviks privatmuseum

helmerbergvik3110
helmerbergvik3075
helmerbergvik3066
helmerbergvik3110
helmerbergvik3075
helmerbergvik3066
Visste du att...
Hur ser funktionen ut i ett gammaldags lås som öppnas med stora, rejäla nycklar? Det kan du få se på museet man gjort en genomskärning av ett trälås till en lada.

I Helmer Bergsviks privatmuseum finns en fascinerande samling av olika jordbruksmaskiner, verktyg och redskap, gamla allmogeföremål och till och med en hemlagad rullstol och en elektrisk klippningsmaskin för korna.

I museet finns allehanda vardagsföremål och –redskap samlade från trakten. Saker man behövde i det dagliga livet och föremål man kanske använde mer sällan, såsom en egen konstruerad spritbrännare från 1900-talets första hälft.

Påskmarks första tröskverk, Hillered som tillverkats i Paris, finns bevarad på museet. Tröskverket köptes i bolag av byborna eftersom det var dyrt att köpa ett eget tröskverk på egen hand. En förening bildades inför köpet och ett tiotal medlemmar ingick i förening. Man var noga med att en montör alltid skulle ingå bland medlemmarna. Även en likvagn köptes under samma premisser och finns idag bevarad på museet.

I samlingarna ingår även andra föremål som hört till byn gemensamma användning, såsom manglar från Martha föreningen och en handpumpad brandspruta. En brandspruta skulle finnas i varje skolan och även varje gård skulle ha en liten brandspruta. Om den saknades när brandinspektören kom på besök blev det att plikta med en passlig liten summa.

Ett föremål med en speciellt intressant historia är ”Syndamåttet”, som är en höskrinn eller hösläda. Höet fraktades från Tjöck in till Kristinestad längs ån på isen. Det förbryllande namnet härstammar från att stadborna och bönder i stan blev ”narrade”, dvs. lurade angående pris och mängden hö av bönderna på landsbygden.

I museet finns även en hel del olika arbetsredskap från förr, såsom en hästdragen harv. Bland museets nyare jordbruksföremål kan nämnas en fordonstraktor från 1928.

I ett häbre från Påskmark finns en del föremål från andra världskriget, såsom en gasmask och en fältflaska. I häbret finns även olika verktyg och föremål från förr. I Bergviks samlingarna finns också gamla fotografier och filmer för den historieintresserade.