Museer i Österbotten

Skeppsgården i Jakobstad

DSC9146
DSC9380
DSC9415
Laivapiha2020
StaffanStorbacka2JstdsFotoklubb.jpg2018
Vega sti
DSC9146
DSC9380
DSC9415
Laivapiha2020
StaffanStorbacka2JstdsFotoklubb.jpg2018
Vega sti

Skeppsgården finns i Gamla Hamn, Jakobstad och representerar krigsskadeståndskonaren Vega samt den tvåmastade galeasen Jacobstads Wapen som är byggt på 1980- och -90 -talet enligt ritningar från 1700-talet.

Jakobstad och den omkringliggande nejden har över 450 år gamla skeppsbyggartradioner. När den ursprungliga galeasen Jacobstads Wapen sjösattes 1767 i Jakobstad var den en i raden av de över tusen segelfartyg som genom århundadena byggdes häromkring. Jacobstads Wapen var det första fartyg från Jakobstad som efter seglationsfriheten 1765 seglade utomlands.

Krigsskadeståndsfartyget Vega är en tremastad skonare, byggd i trä och riggat som skonertskepp, som år 1952 levererades till Sovjetunionen som en del av det tunga krigsskadestånd, som ålades Finland som villkor för fred.

Vega togs ur bruk 1979 och togs upp på slip 1986. Eesti Meremuseum hade för avsikt att sanera henne, men arbetet kom aldrig i gång på allvar. Skonaren var dåligt skyddad och började förfalla. Efter sonderingar och underhandlingar med Eesti Meremuseum beslöt Jakobstads Gamla Hamn Ab att grunda en stiftelse, som den 3 juni 1996 registrerades med namnet Vega-stiftelsen.

Skonaren finns i en egen hall och presenteras som en representant för sin tids skicklighet att bygga fartyg av inhemskt trä med innovativa material och produktionstekniker.Restaureringen av Vega pågår fortfarande och på somrarna har man möjlighet att bekanta sig med skeppet vid Skeppsgården på vardagar och enligt överenskommelse övriga tider.