Museer i Österbotten

Symboler

Symboler och tillgänglighet

Många museer har idag uppmärksammat besökare med specialbehov. I museernas faktaruta finns olika symboler som ger information om vilka tjänster museet erbjuder och museets tillgänglighet. Tillgänglighet med hjälp av olika hjälpmedel är dock varierande och inför ett besök lönar det sig att vara i direktkontakt med museet för att kontrollera att museet uppfyller eventuella specialbehov. På Österbottens museiportal är angivelserna och symbolerna för tillgänglighet riktgivande.

 

  WC eller utedass

 

  Café med kaffeservering

 

  Café med kaffe- och matservering

 

  Handikappanpassad miljö

 

  Tillgång till invalidanpassat WC

 

 Museibutik eller småskalig försäljning av böcker, vykort ect.