Museer i Österbotten

Kulturhuset Orrela

teuva orrela2974
teuvaorrela2925
teuvaorrela2934
teuvaorrela2942
teuva orrela2974
teuvaorrela2925
teuvaorrela2934
teuvaorrela2942
Visste du att...
I utställningen finns ett karikatyrporträtt av riksdagsmannen Lauri Ingman. Bilden är en kopia av orginalet som tillhör tidigare premiärminister Paavo Lipponen.

I kulturhuset Orrela står framstående lokala personligheter i fokus, men även själva byggnaden bär på många intressant berättelser om traktens historia. Den naturhistoriska utställningen bjuder på ett brett utbud av olika fågelarter och -bon.

På Orrela kulturhus presenteras framstående Östermarkbor såsom Lauri Ingman och Simo Korpela. Ingman var en politiker och senare ärkebiskop som föddes i Östermark 1868. Han erhöll bland annat titeln som premiärminister vid två tillfällen och hade en lång politiskt karriär. På Orrela har ett tidstypiskt rum inretts med möbler som tillhört Ingman. I samma rum finns även föremål som tillhört Simo Korpela (1883-1936), som var en psalmdiktare och kyrkoherde från Östermark. Han skrev över 900 dikter, varav cirka 150 tonsattes. Bland annat hans orgelharmonika från 1895 finns idag utställd på Orrela.

I Jussi Seppäs naturhistoriska samling visas fågelbon som är insamlade från och med 1916. Fornfynd och mynt vittnar om att bygden varit bebodd redan på 1000-talet. På Lautamäki i Östermark har man hittat ett forntida smycke, vars modell idag är återgiven som ett Kalevalasmycke. En annan del av utställningen handlar om skolan förr med en samling av gamla skolböcker.

Orrelas byggnad ritades av byggmästaren i Södra-Österbottens jordbrukarförening, Frans Rekola. Den 750m² stora byggnaden med 19 rum stod klar sommaren 1924. Byggnaden har haft många olika användningar under årtiondena. Till en början höll man syjuntor, skriftskola och bibelstudier i byggnaden samt hyrde kommunen en del av byggnaden för bland annat tingsrättens behov.
Byggnaden spelade en viktig roll under krigen på 1940-talet då t.ex. Finska Folkets Service (Kansanhuolto) verkade i nedre våningen. Organisationen samlade ihop olika finska volontärinsatser för att dela ut mat och kläder i krissituationer. Under samma tidsperiod flyttade postverket, som evakuerats från Helsingfors, tillfälligt in i övre våningen.

Räisälä folkhögskola med inriktningar på bland annat jordbruk, hemkunskap och handarbete flyttades för några år från Karelen till Östermark på 1940-talet. Andra utbildningar som inrymts i byggnaden mellan åren 1947-2000 är bland annat folkskola, samskola, mellanskola, yrkesinriktad kurscentral, hjälpskola och gymnasium. År 1941 användes huset som epidemisjukhus under tyfusepidemin i Finland. När Östermarks kyrka förstördes i en brand 1950 fick församlingen använda byggnaden som en tillfällig kyrka i nästan fyra år. Idag verkar kulturhuset Orrela i byggnaden och man arrangerar olika kulturevenemang, möten och fester samt finns kommunens turistinformationscenter i huset.