Museer i Österbotten

Uppdatering av information

Inför sommarsäsongen varje år kontrolleras museernas uppgifter. Museiansvariga uppmanas även till att utan dröjsmål meddela portalens administratör om förändringar i uppgifterna. Portalen administreras och upprätthålls av Österbottens museum. Uppdatering av uppgifterna tas emot på museoinfo@vaasa.fi eller tel.nr. 06-325 3800 eller av landskapsmuseiforskaren Kaj Höglund kaj.hoglund@vaasa.fi eller på tel.nr. 0400 669 039.

Österbottens museum strävar efter att informationen på portalen alltid är aktuell och uppdaterad, men inför ett besök lönar det lönar sig att vara i direktkontakt med museet för att kontrollera öppethållningstider m.m. Österbottens museum är inte ansvarig för felaktig information på portalen eller eventuella kostnader som därav kan uppstår för museobesökare.