Museer i Österbotten

Kontakt

Kontaktuppgifter

 

Kaj Höglund
Landskapsmuseiforskare
+358-(0)-400 669 039
kaj.hoglund@vaasa.fi

Österbottens museum
Skolhusgatan 2
PB 3
65101 Vaasa

Tel.nr. 06-325 3800
museoinfo@vaasa.fi