Museer i Österbotten

Aktuellt

Koronaohjeet kotiseutumuseolle – Korona instruktioner för hembygdsmuseer

 

https://www.museovirasto.fi/sv/utveckling-av-museibranschen/information-om-coronakrisen-for-museerna

 

https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/tietoa-koronakriisista-museoille

 

https://kotiseutuliitto.fi/jasenille/kotiseututyo-koronan-aikaan/

 

https://www.museoliitto.fi/tervetuloa_museoon

 

Koronaohjeita paikallismuseoille

-          Käsidesiä oltava saatavilla

-          Turvavälit niin tekijöillä kuin asiakkailla (merkitään tai ilmoitetaan)

-          Jos tarvetta, rajoitetaan kävijämääriä sekä asiakkaiden yhtäaikaista määrää tietyissä rakennuksissa tai huoneissa.

-          Museon henkilökunnan on valvottava turvavälien noudattamista.

-          Jos mahdollista, näyttelyyn voi merkitä esimerkiksi kiertosuunnan

-          Pintoja siivotaan, museoesineitä ei. Eli niitä ei tässäkään tilanteessa pyyhitä emäksisellä pesuaineella  tai millään muullakaan pesuaineella. Lisätään ”ei saa koskea”-kylttejä

-          Vältetään käteismaksua

-          Riskiryhmäläisille on luonnollisesti mahdollista pitää museo kiinni

-          THL:n ohjepankista voi ladata tulostettavia kylttejä (katso linkit yllä)

-          Ohjeita myös Kotiseutuliiton sivuilla

Koronainstruktioner för lokala museer

-          Handsprit måste vara tillgänglig

-          Säkerhetsavstånd för både personalen och kunder (ska märkas eller informeras)

 Begränsa vid behov antalet besökare samt antalet gäster i vissa byggnader eller rum samtidigt.

-           Museipersonalen måste övervaka  säkerhetsinstruktioner

-           Om möjligt kan rotationsriktningen markeras

-          Ytor rengörs (men inte museiföremål - Det betyder att även i denna situation torkas de inte med ett alkaliskt tvättmedel eller något annat tvättmedel. "Rör inte" -skyltar läggs till

-          Undvik kontantbetalning

-          För personer i riskzonen är det naturligtvis möjligt att hålla museet stängt

-          Utskrivbara skyltar kan laddas ner från THL:s websidor (se ovan)

-          Instruktioner  på Finska hembygdsförbundets hemsidor