Museer i Österbotten

Kom med!

Portalen är öppen för alla Österbottens museer som vill öka sin synlighet på nätet. Medverkan i portalen är gratis för museerna. Genom att vara med i portalen förbinder sig museerna dock till att hålla museet öppet för besökare, åtminstone på beställning, samt att kunna erbjuda guidning för grupper. Dessutom förutsätts en viss aktivitet från museernas sida, såsom att informera administratören om förändringar i kontaktuppgifter, öppethållningstider och liknande.

Tag kontakt med landskapsmuseiforskare Kaj Höglund 0400 669 039 eller kaj.hoglund@vaasa.fi eller med Österbottens museum, tel.nr. 06-325 3800 eller museoinfo@vaasa.fi.