Museer i Österbotten

Granösunds fiskeläge

gransund4689
gransund4740
gransund4675
gransund4657
gransund4689
gransund4740
gransund4675
gransund4657
Visste du att...
På museiområdet finns ovanligt många olika typer av tak: pärttak, nävertak, vasstak, brädtak och plåttak.

Granösunds fiskeläge är ett vackert beläget friluftsmuseum i Södra Vallgrund i Korsholms skärgård. Museet ger en bild av livet i skärgården under en tid då större delen av befolkningen fortfarande livnärde sig på fiske, säljakt, jordbruk och hantverk.

På Granösunds fiskeläge får man en inblick i skärgårdslivet på Replot för 100 års sedan. Ett tiotal gamla byggnader har flyttats till området från olika ställen i Replot skärgård, såsom en boningsstuga som eventuellt är från 1700-talet, båthus, fiskarbastu, fäbod och loft. Husen har inretts med föremål som ursprungligen stått i liknande miljöer. Museet fick sin början då man ville bevara de kvarvarande fiskarbastuna på de yttersta skären som höll på att förfalla efter att det traditionella fisket mist sin betydelse. Fiskarbastuna fungerade som övernattningsstugor för fiskaren under fiskesäsongen som varade från juni till september.

Speciellt strömmingsfisket utgjorde en stor del av fiskarnas inkomster. I båthuset visas de båtar och fiskeredskap, som strömmingsfiskaren behövde i sitt arbete långt ute på öppna havet. Här finns bland annat en trebordad skötbåt från år 1864, en raritet i sitt slag. I salthuset tog man tillvara fångsten och konserverade fisken genom saltning. Fisken packades sedan tätt i tunnor som transporterades till Vasa för försäljning.

Under vinterhalvåret sysslade man förutom med vinterfiske även med säljakt. Från sälen fick man både kött och skinn, men framförallt hindrade man stora populationer av sälar att äta upp fisk som fastnat i näten. I säljaktshuset kan du bekanta dig med den utrustning som säljägarna behövde under den flera veckor långa fångstresan ute bland Bottenvikens isar. Här finns bl.a. fälbåten - säljägarnas hem under hela färden - byggd för att fungera lika bra på isen som på öppet vatten.

På området finns även en sytningsstuga från 1800-talet, ett uthus med matbod och vedlider, en snickarbod, ett fähus, en strandbod, ett loft och en utställningshall. En av museets äldsta föremål är en sjömanskista från 1697. Dessutom har museet en av eventuellt världens äldsta motorkälkar i sina samlingar, men dateringen är osäker.

På somrarna ordnas på Granösunds fiskeläge, vanligtvis på torsdagskvällarna i juli, olika sorters hantverksdemonstrationer. Det kan vara kokning av rödmylla, pärthyvling, smide eller nätbyggande. Under dessa kvällar finns också kaffe med hembakta bullar till försäljning och ibland finns även halstrad eller rökt fisk att köpa. Andra återkommande evenemangsdagar under somrarna är bland annat en skärgårdsdag som ordnas tillsammans med museerna i Replot och Björköby. På beställning ges också guidningar och hantverksdemonstrationer för grupper och skolklasser.