Museer i Österbotten

Hägglunds fotomuseum

vrfotomuseum1791
vrfotomuseum1747
fotomuseumvr1733
hgglundsfotomuseum1
hgglundsfotomuseum2
vrfotomuseum1791
vrfotomuseum1747
fotomuseumvr1733
hgglundsfotomuseum1
hgglundsfotomuseum2
Visste du att...
På museet finns även en biografmaskin. Det hände sig att emigranter hämta med sig filmer från USA.

Hägglunds fotomuseum öppnades år 2000 och är uppbyggd kring fotografen Erik Hägglunds fotografateljé. En diger kamerasamling och ateljéutrustning berättar om fotografering från 1910 tills idag.

Erik Hägglund från Rökiö var konstnärligt intresserad redan i unga år och reste till Sverige för att arbeta som målarlärling. Där fick han arbete i en fotoateljé och hans intresse för fotografering väcktes. När han återvände till hembygden startade han så småningom sin egen fotoateljé år 1910 i anspråkslösa förhållanden i ett brädskjul. Han byggde sin första ateljékamera och målade även fonden själv. Båda visas i museet i en rekonstruktion av ateljén.

Hägglund var en av dem som introducerade fotograferingskonsten på den österbottniska landsbygden. Under 50 år dokumenterade Hägglund livet i bygden och han cyklade omkring med kamera och stativ på pakethållaren. Han långa karriär resulterade i 35 000 glasnegativ som donerades till Svenska Litteratursällskapet 1972 och idag uppbevaras samlingen vid Österbottens traditionsarkiv. Bilderna har beskrivits som ett Finland i miniatyr. Av de många olika motiven, såsom dop, barn, skolkort, förlovningskort, bröllop, begravningar, bygdens miljöer och hus, arbete, fester och föreningsliv, finns en del utställda i olika temautställningar i museet.

I vitrinerna finns ett 100-tal olika kameror, allt från lådkameror från1900-talets början till moderna tiders digitala kameror. Den första kameran som Hägglund köpte var en amerikansk kamera av en emigrant. I museet finns även ett litet mörkrum uppbyggt. Redan i början av 1900-talet retuscherade man fotografierna och hur det gick till med blyertspenna och starka lampor visas på museet.

Hägglunds konstnärliga intresse följde med honom livet ut och han målade även tavlor, speciellt under krigstiden då det var svårt att få tag på fotomaterial och gott papper. En del av tavlorna finns utställda på museet. På sommaren ordnas för övrigt konstutställningar på området.

Hägglunds fotomuseum finns på kvarnområdet i Rökiö i andra våningen av kvarnstugan. Kvarnen byggdes 1920 och man malde främst kornmjöl och havremjöl som foder åt djur. Kvarnen upplevde sina glansdagar under och strax efter krigstiden när den sysselsatte nio man som arbetade i tre skift. Kvarnen stängdes i mitten av 1980-talet och har av Rökiö biblioteksförening utvecklats till ett centrum för byaverksamhet och turism.