Museer i Österbotten

Fagerbacka fäboställe

fagerbacka9716
fagerbacka9767
fagerbacka9781
fagerbacka9716
fagerbacka9767
fagerbacka9781
Visste du att...
Skällkon hade en klocka kring halsen och ledde de andra korna självmant hem till kvällen.

Fagerbacka fäbodställe är den enda kvarvarande fäbodbyn i Österbotten. Upplev den vackra naturen och stämningsfulla miljön bland grånande stockstugor omgivna av en gärdsgård. På fäbodstället kan man bekanta sig med mjölkhushållningen kring sekelskiftet 1900. Varför gick korna fritt i skogen förr? Hur och när mjölkade man dem då? Gjorde man smör ute i skogen i fäboden?

Fäbodarna var en viktig del av jordbruket förr. Största delen av böndernas djur betade under sommarmånaderna vid fäbodarna för att spara på betet vid hemgården. Bonddöttrarna och pigorna skötte arbetet vid fäbodarna. Korna släpptes ut på bete på morgonen för fritt söka mat på kärr och på skogsängar. Under dagen vandrade flickorna hem igen och arbetade på gården. På kvällen kom de tillbaka för kvällsmjölkningen och övernattade på fäboden för att tidigt nästa morgon mjölka och släppa ut korna på bete igen. Om det inte fanns så mycket arbete att göra på hemgården kunde fäbodjäntorna vara på fäbodstället hela dagen. De hade dock med sig en äldre dam som såg till att arbetet blev gjort och att inte allt för många friare hittade till fäbodstället.

Fagerbacka var den enda fäbodbyn i Purmo, men stora fäbodbyar fanns i Österbotten förr i bland annat Malax och Närpes. Enligt traditionen uppstod Fagerbacka fäbodställe 1825 och som mest fanns det 8 stugor, 9 fähus, 3 brunnar samt diverse uthus, jordkällare och kokgrytor. Fagerbacka fäbodar rekonstruerades på de kvarvarande gamla husgrunderna på 1990-talet och de små stugorna är inredda tidstypiskt spartanskt med högsäng, ett matbord, några stolar och bänkar och lite kärl. På platsen finns idag fyra stugor, två fähus, tre lador, två brunnar och en jordkällare.

Fäbodstället är öppet för besökt året om. Man kan även besöka stället utan guide eftersom det finns informationsblad i stugorna. Packa picknickkorgen och kom på en utflykt!

Man kan få pröva på livet som piga eller dräng på Fagerbacka genom att delta i en tidsresa till fäbodlivet anno dazumal. På högsommaren samlas folk på fäbodstället under den årliga sommarsamlingen då arbetsdemonstrationer, hantverk och lite program ordnas. Barnen har möjlighet att bekanta sig närmare med fäbodstället genom att delta i ett sommarläger som kommunen ordnar på området. Under vintermånaderna öppethålls ett skidspår i närheten av Fagerbacka och en friluftsdag arrangeras andra söndagen i mars. I december på andra advent serveras julgröt i en stämningsfull miljö.