Museer i Österbotten

Munsala hembygdsmuseum och Maria Castréns barnsdomshem på Tunnholmen

munsalahembygdsmuseum0595
munsalahembygdsmuseum9393
munsalahembygdsmuseum9396
Maris Castrn93192
munsalahembygdsmuseum0595
munsalahembygdsmuseum9393
munsalahembygdsmuseum9396
Maris Castrn93192
Visste du att...
Munsalas första ”dator” från 1700-talet finns på museet: en maskin som räknar ut kugghjulens kuggar i urverket vid tillverkning av klockor.

Munsala hembygdsgård var i tiderna ett gästgiveri och centrum för resande längs med kusten. Här kan du bekanta dig med allmogens vardag på 1800-talet genom över 2200 olika föremål från orten. På museets arrangeras midommarfest, antikrundor, folkdans och mycket mer.

Munsala hembygdsgård har en ovanlig användarhistoria. Gårdsplanen har varit stenbelagd, vilket är ovanligt på landsbygden, och den långa uthusängan med plats för många hästar visar att platsen varit mer än en vanligt bondgård. I början av 1700-talet användes gården nämligen som ett gästgiveri eller övernattningsstuga för resanden. Det är möjligt att det redan på 1650-talet fanns ett gästgiveri på tomten, men det är svårt att fastställa eftersom byggnaden sedan länge är riven. Boningshuset uppfördes i slutet av 1800-talet och samtidigt fick gården fick en ny användning då en sjökapten, Jean Kerrman kallad för ”Kocko”, började bedriva en mindre lanthandel på gården. Samtidigt hade Fröken Kerrman ett postkontor i en av gårdens kamrar.

Museets föremål berättar om livet på 1800-talet och hur jordbruk och fiske länge varit viktiga näringar på orten. Här finns till exempel 1800-tals glas från Sandnäs glasbruk, verktyg och flakabränden ända från 1700-talet och exempel på en sjömansgåva, Niotindjävuln, en pipa utformad som ett litet djur i ena pipändan. Ett av museets äldsta föremål är en båthyvel från 1688. En vapenkista som finns på museet lämnades kvar efter det att den svenska överbefälhavaren för armén i Finland, general Klingspor övernattade på prästgården under 1808-1809 krig. De svenska trupperna höll på att dra sig tillbaka till Österbotten i djup snö och sträng kyla och Munsala gästgiveri var förmodeligen en välkommen och varm hållplats.

Förutom hembygdsgården hör även ett lånemagasin invid Munsala kyrka och Maria Castréns barnsdomshem på Tunnholmen till museet. I huset från 1880-talet finns Maria och Amanda Castrens hem intakt med den ursprungliga inredningen. Möbler, textilier, proslin, fotografier och deras gamla taffelpiano står kvar från den tid då herrskapsfamiljer från domarbacken, Uddens herrgård och glasbruket i Vexala kom för att umgås och sjunga i en vacker havsnära miljö. Maria Castrén (1871-1969) var lektor i sång och musik vid Nykarleby seminarium och organist i Nykarleby kyrka. År 1950 tilldelades hon titeln director musices. Det var inte endast musiken som engagerade, utan i sammanlagt 27 år var hon den första och enda kvinna i stadsfullmäktige i Nykarleby.

En av sommarens höjdpunkter är midsommarfesten där byns invånare och sommargäster samlas för trevlig samvaro i en vacker miljö. En midsommarstång brukar resas på gården och det bjuds på sång och dans. På museet arrangeras även hembygdsfester med musik, folkdans, teater, antikrundor och kulturresor. Föreningen kan på beställning ordna med servering i uthuslängans café. Varierande utställningar visas både i museet och i lånemagasinet. I slutet av sommaren ordnas tidsresor på Tunnholmen, men tidsresor kan även ordnas enligt beställning. En favorit bland barnen är museets Bullerby-sektion som består av en lekpark.