Museer i Österbotten

Bergö hembygdsmuseum

MG4613
berg4518
berg4599
berghembygdsmuseum4570
MG4613
berg4518
berg4599
berghembygdsmuseum4570
Visste du att...
Den ambulerande tandläkaren besökte Bergö 1-2 ggr/år innan den första tandläkarstolen kom till ön på 1950-talet. Tandläkarstolen finns idag i torpet.

En kort färjfärd från fastlandet finns skärgårdssamhället på Bergö där ett mångsidigt museum berättar om öns tidigare invånare och leverne. Bland vanliga och ovanliga vardagsföremål, exotiska burkar och flaskor, egentillverkade snöskotrar och skodon, lanbruksmaskiner och fiskeredskap lär besökaren sig om skärgårdslivet förr. Här finns många unika föremål som intresserar både ung som gammal.

Hembygdsmuseet var ursprungligen en klockargård från 1856. Förutom klockargården finns även ett häbre kvar som tillhör gårdens ursprungliga byggnaderna. Under senare tid har äldre byggnader flyttats till gården, bl.a. ett fisketorp från 1850-talet och en traditionell stocklada med halm- och vasstak. Småbruk med grisar, höns, får och hästar hörde nämligen även skärgårdslivet till.

Klockargården byggdes åt Johan Erik Munck som var den första klockaren på gården. Han efterträddes 1866 av Benjamin Molander, vars dotter Maria, även kallad tant Mari övertog gården i början av 1900-talet. Maria Molander utbildade sig till barnmorska i Helsingfors och återvände sedan till Bergö. På äldre dar, närmare sagt 1942, donerade hon gården till fornminnesföreningen som bildades för att ta emot donationen. I samlingarna finns en del av hennes tillhörigheter, såsom barnmorskeväskan, sälskinnskor som hon använde endast vid festliga tillfällen och hennes sirliga lilla kryddskåp som fortfarande doftar av kanel.

Eftersom Bergö är en skärgårdsby är närheten till havet och dess tillgångar synliga i museet. Här finner du det mesta som kunde behövas i ett skärgårdshemman: lodbössor, sälnät, sälskinnsskor, skarpsäck av sälskinn, sjösäck från 1800-talet, skridstänger, en lotsflagga, en lotsväska, kikare och till och med en Amerikatrunk beklädd med sälskinn. Ett av museets pärlor är en gammal kompass i trä, en pinnkompass, som lär vara en av endast 2-3 sådana kompasser i Finland. Om havets faror vittnar de förmål som bärgats från vrak i närheten, såsom en mistlur eller en livväst från passagerarbåten Westkusten som sjönk 1913.

En annan av museets pärlor är samlingen med olika hattar, såsom höghattar, damhattar, folkskolelärarens, pastorns, polisens, lotsen och skyddskårens hattar. I klädväg kan man även bekanta sig med Bergös folkdräkt och en del uniformer såsom fyrvaktarens, lotsens och polisens uniform. En raritet i samlingarna är Leander Wests jägarbataljons uniform. Tre män for iväg från Bergö till Tyskland för att utbilda sig till jägare under första världskriget.

Bland museets äldsta föremålen kan nämnas en hyvel från 1691 och bland de intressantaste en klurigt konstruerad hemgjord musfälla. En del föremål vittnar om Finlands historia, såsom kaffekoppar från ryska tiden och ett porträtt av den ryska kejsarinnan, en tavla som gärna skulle finnas i varenda hem på den tiden.

I ett av uthuset finns en föregångare till snöskoter, som konstruerade under kriget av Lennart Back. Han hade sett ryssar köra på Ladoga med liknande vidunder och han lät en smed från Malax bygga ihop en släde med luftkyld motor åt sig. Snart följde andra Bergöborna hans exempel och ännu på 1970-talet körde man omkring med dessa hemgjorda snöskotrar.

Besök gärna museet på Världsnaturdagen 5 juni eller på Skärgårdsmarknaden i slutet av september då museet håller öppet hus.

Obs. Titanic utställning i Bergö hembygdsmuseum, sommaren 2024