Museer i Österbotten

Torgare prästgård

torgare0208
torgare0219
torgare0194
torgare0208
torgare0219
torgare0194
Visste du att...
Den kända svenska botanikern Carl von Linné besökte prästgården i början av 1700-talet och nämner gården i sina reseanteckningar.

Torgare prästgård har i århundraden varit Kronobys kulturella cetrum och platsen förknippas med många olika livsöden. I en stämningsfull miljö bjuds besökaren på en inblick i en prästfamiljs hem, men även lantbrukslivets slit och krigstidens faror. Både sommar- och vintertid ordnas olika aktiviteter och evenemang i en vacker omgivning.

Torgare prästgård uppfördes 1796, men källaren lär härstamma ända från 1600-talet från tiderna då Kronoby fick sin första kyrkoherde. Den smakfulla interiören vittnar om hur en prästfamiljs hem kunde se ut förr och i några av sidokamrarna visas olika temautställningar. Området är idag i stort sett bevarat från 1850-talet då prästgården utvidgades.

Många olika historiska personer har knutit band till prästgården. I en av vindskammrarna finns ett minnesrum dedikerat till ”den finländska historieskrivningens fader” Henrik Gabriel Porthan, som spenderade tio barndomsår här hos sin morbror, kyrkoherden Gustaf Juslenius. I en annan kammare presenteras folkdansen och i ett annat finns militärmuseet med bland annat uniformer från Finlands krig, såsom lottornas uniform. Lotta Svärd rörelsen var nämligen starkt rotad i Kronoby. En spännande del av museiområdet är korsun och skyttegraven som rekonstruerats av bygdens krigsveteraner. I närheten av korsun finns en kanon från andra världskriget utställd.

Prästgården var i tiderna ett föredöme för ortens bönder när det kom till att introducera nya redskap, odlingmetoder och husdjursraser. Exempelvis fanns det redan 1738 ett hönshus på Torgare, trots att hönsfarmning var mycket ovanligt i Österbotten på 1700-talet. På prästgården bedrevs vanligtvis ett stort jordbruk och därför platsar jordbruksmuseet väl i den gamla ladugården från början av 1800-talet. I museet finns de sedvanliga seldonen, verktygen, plogarna och hästvagnarna, men även mer speciella föremål såsom gamla traktorer, en sälfångstbåt och ett antal likvagnar.

Barnen intresserar sig gärna för skolmuseet, där en skolsal från sekelskiftet är rekonstruerad med väggarna dignande av pedagogiska plascher och med hyllor fyllda med välanvända skolböcker från gamla folkskolor i Kronoby. I samma byggnad finns en bagarstuga varifrån en härlig doft av nybakat rågbröd sprider sig då brödugnen tas i användning under olika evenemang.

I februari ordnas en Runebergfest på prästgården. Traditionen grundar sig på att Runeberg i sin ungdom spendera en del sommrar på prästgården tillsammans med prästen Fredrik Juvelius söner, men framförallt med prästdottern Fredrika. Björkallén eller ”kärleksstigen” där Runeberg och Fredrika gick hand i hand finns kvar än idag. I juli arrangeras en sommarfest med tal, soppa och kaffe. Förutom dylika evenemang är det är även möjligt att hyra prästgården för t.ex. bröllop eller födelsedagskalas.