Museer i Österbotten

Fänrik Ståhls center

slagfltet5597
slagfltet5583
slagfltet5519
slagfltet5506
slagfltet5566
slagfltet5597
slagfltet5583
slagfltet5519
slagfltet5506
slagfltet5566
Visste du att...
Ampution var vanligt för de sårade soldaterna och prästen Wegelius följde med trupperna som fältläkare med en liten läkarlåda med verktyg som finns bevarad på museet.

Fänrik Ståls center omfattar området vid den historiska platsen för slaget i Oravais. Här lyfts kriget 1808-1809 fram genom såväl föremål, historier, platsen och byggnaderna. Regementets exerciser och uppvisningar levandegör historien i tidsenliga uniformer och vapen.

I Finska kriget 1808-09 mötte ryska trupper den svensk-finska armén på Oravais slagfält 14 september 1808. Angriparna vann slaget och drev de svenska och finska trupperna till reträtt. Slaget vid Oravais anses vara det blodigaste under hela kriget. Man vet inte exakt hur många soldater som stupade här, men svenska trupper lät ha förlorat omkring 1000 man och ryssarna 800. Slaget var avgörande för Finlands framtida öde. Krigsnederlaget innebar att Finland blev en del av Ryssland. Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg har skrivit om slaget i Oravais i diktform i boken "Fänrik Ståls Sägner".

På Fänriks Ståhls center finns en av få bevarade officerboställen från den svenska tiden. Furirbostället var ursprungligen en bondgård, Eurs hemman. Kronan skulle förse sina officerare och soldater med bostäder och jord och på 1730-talet blev hemmanet boställe för furiren inom regementet. Furiren hade en viktig uppgift inom kompaniet med ansvar för bl.a. kompaniets utrustning. Furisbostället är flyttat till museiområdet från Karvat by.

Nedre våningen är delvis inrett så som en befäl eller officerare kunde ha levat och bott på 1700-talet. I övre våningen finns en utställning om hur soldatlivet på fält såg ut, men även hur det soldaternas närvaro påverkade lokalbefolkningen. En miniatyrmodell över slagfältet och med 3000 tennsoldater har byggts upp med imponerande detaljrikedom. Besökarna kan även få tillfälle att titta på en kortfilm som belyser orsakerna till kriget och hur det gick till.

En del av upplevelsen på Fänriks Ståhls center är guidningen som levandegör den historiska platsen där slaget i Oravais utkämpades år 1808. Sommartid exercerar Kungliga Österbottens Regementets Lif Compagnie på beställning. Soldaterna bär tidsenliga uniformer med gula byxor, blåa vapenrockar, höga cylinderhattar med repliker av musköter. Truppen är mobil och kan uppträda även på andra ställen enligt beställning. Även tidsresor för barn kan arrangeras.

I restaurangen Ädelbragd kan man avnjuta historiska måltider såsom Furirmåltiden (bokas på förhand), soldatens soppa eller kaffe med Adlercreutz chokladkulor. På området finns även ett soldattorp, ett monument över generaladjutant Adlercreutz’ kommandokulle, en Lotta Svärd minnessten och strax intill finns själva slagfältet.