Museer i Österbotten

Jakobstads museum

jakobstadsmuseum0653
jakobstdsmuseum0604
jakobstadsmuseum0711
jakobstadsmuseum0750
jakobstadsmuseum0757
jakobstadsmuseum0653
jakobstdsmuseum0604
jakobstadsmuseum0711
jakobstadsmuseum0750
jakobstadsmuseum0757
Visste du att...
En av museets specialiteter är samlingen av skeppsporträtt.

Jakobstads museum är ett stadshistoriskt museum med tyngdpunkten lagd på sjöfart och skeppsbygge, vilka har varit en viktig del av Jakobstads historia. Det Malmska handelshuset har spelat en stor roll i stadens historia. Med föremål, konst och textiler har vackra miljöer och interiörer byggts upp i det gamla skeppsredarhemmet.

Jakobstads museum grundades år 1904 och är ett av Finlands äldsta kommunala museer i och med att staden tog över museer 1906. Främst bland museets byggnader är Malmska gården, men till museet hör också utställningshallen Tempus samt Runebergs stuga och Westmansmors stuga.

Museets viktigaste samlingar finns i Malmska gården som byggdes 1836-38 av redaren och handelsmannen Peter Malm. Malmska släkten var en av de största handels- och skeppsredarna i Finland från senare delen av 1700-talet fram till mitten 1800-talet. Det första finländska fartyget, som seglade jorden runt ”Hercules”, var ett av Peter Malms fartyg. Som mest ägde Peter Malm 42 fartyg. Stadens skeppsbygge och rederiverksamhet kom att skapa grunden för Jakobstad som den hamn- och industristad som den ännu är idag.

Vackra interiörer och minnesföremål från den Malmska familjen finns utställda på museet. En av museets pärlor är Amalie Malms brudklänning från 1855. I samlingen finns handarbeten och dräkter som tillhört den Malmska släkten, men även andra högrestånds- och allmogetextilier.

Museet har även en omfattande konstsamling. I den ingår verk från finländsk guldålder av bland andra Fanny Churberg och Helena Westermarck. Idag innehåller samlingen, måleri, grafik, skulptur, medaljer, fotokonst och miniatyrer. Speciellt Jakobstadsborna Karin Sidorow och Erik Knif finns representerade med ett stort antal målningar.

I museets uthuslänga finns ett flertal olika miljöer rekonstruerade med genuina föremål: en lanthandel, en damfriseringssalong och en arbetarbostad, vilka speglar 1950-talet. En bondstuga med inredning från 1800-talet och en tackelkammare. I tackelkammaren förvarades segel, rep och andra tillbehör för segelfartygen.

Kring lucia ordnas Jul på Södermalm på museet och under året deltar museet i många andra evenemang. Till museet hör även utställningshallen Tempus som visar tillfälliga kulturhistoriska- och konstutställningar