Museer i Österbotten

Östermark hembygdsmuseum

teuvahembygdsmuseum2814
teuvahembygdsmuseum2872
teuvahembygdsmuseum2880
teuvahembygdsmuseum2883
teuvahembygdsmuseum2814
teuvahembygdsmuseum2872
teuvahembygdsmuseum2880
teuvahembygdsmuseum2883
Visste du att...
Den nationellt kända och Östermarkbördiga tuberkulosspecialisten Severi Savonens läkarutrustning och olika apparater finns bevarade på museet, däribland en bit av en lunga.

I Östermarks hembygdsmuseum finns lokalhistoriens föremål och berättelser bevarade. Forna tiderns jordbrukarsamhälle, affärsverksamheter och framstående Östermarkbors handlingar förevisas genom en mångsidig föremålssamling.

I ett lånemagasin från slutet av 1700-talet hittar man Östermarks hembygdsmuseum. Samlingarna består främst av allmogeföremål som har med jordbruket att göra, men även köksredskap såsom en handdriven tvättmaskin ”Pesu-Liisa”, folkdräkter eller smörkärnor berättar om livet förr. Olika redskap som har med tjärbränning att göra vittnar om de många tjärdalarna som tidigare fanns i trakten. ”Pirtupolisens” lykta finns bevarad från tiderna då spritsmugglingen och det hemlagade brännvinet blomstrade.

Östermark har haft en hel del framgångsrika idrottsmän, såsom Mauri Hongisto som vann 61 guld i skidtävlingar. På museet finns en imponerad skidsamling bevarad med exemplar av träskidor från 1900-talets början, krigstida skidor från Nevala fabriken i Östermark, Toivo Saarinens tävlingsskidor från 1940-talet och Hongistos sista skidor av trä från 1970-talet.

En annan framstående Östermarkbo vars berättelse finns dokumenterad på hembygdsmuseet är Otto Syreeni. På 1920-talet tog han över sin fars färgningsverksamhet efter att ha studerat i bland annat Tyskland. Förutom färgning av tyg började han även utveckla produkter såsom bläck, skoputs, målfärger och så kallade hemfärger, små påsar med färgpulver i en hylla med många fack som fanns i många affärer runtom i landet. Han fick internationellt erkännande för sina metoder för färgdefinition och –blandning som möjliggjorde framtagning av 15 000 nyanser utgående från tre färger. Idag används Syreenis affärs- och bostadshus från 1931 som Östermarks kommungård.

Så gott som hela inventariet från Östermarks tidigare apotek finns utställt på museet med olika instrument, burkar och vågar. Andra helheter i samlingarna är olika lergods från en lokal krukmakare Veikko Seppänen, musikintrument från Östermark orkester och föremål och fotografier från inbördeskriget.

Hembygdsmuseet har även hand om den Östermarkfödde psalmdiktaren Simo Korpelas födelsehem, som ligger en bit utan byn. Till museets byggnader hör även Komsi vindmölla som fortfarande står på sin troligtvis ursprungliga plats. Väderkvarnen användes främst på 1800-talet.