Museer i Österbotten

Österbottens museum

sterbottensmuseum4954
sterbottensmuseum2
sterbottensmuseum4921
sterbottensmuseum3
sterbottensmuseum4954
sterbottensmuseum2
sterbottensmuseum4921
sterbottensmuseum3
Visste du att...
Det är till stor del läkaren Karl Hedman intresse för konst och antikviteter samt hans intresse för Föreningen för Österbottens historiska museum som utgör grunden till Österbottens museum.

På Österbottens museum finns en stor variation i utställningsutbudet med både kulturhistoriska utställningar, konstutställningar och naturvetenskapliga utställningar.

Den kulturhistoriska basutställningen erbjuder historier och föremål från österbottens allmoge- och borgarkultur och Vasas historia och folkkonst. Genom sin status som landskapsmuseum och som regionkonstmuseum har museer föremål från området för hela det historiska Österbotten samlats in sedan museet grundades 1895. Kuststädernas livsstil och näringar återspeglas i museets föremålsbestånd. De färggranna och skickligt utförda österbottniska folkliga föremålen representeras bl.a. av fordon, möbler och hantverksredskap samt textilier. Därtill finns även Hallbergs myntsamling, Paavo Alkios myntsamling och en betydande silversamling utställda.

Hedmans samlingen består av konst och antikföremål. Till den nationellt betydelsefulla konstsamlingen hör verk av mästare från den finländska konstens guldålder samt inhemska impressionister och expressionister,exempelvis Ferdinand von Wright, Fanny Churberg, Albert Edelfelt, Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela, Tyko Sallinen och Helene Schjerfbeck. Även utländsk konst, främst holländsk och italiensk från 1400- till 1600-talen ingår i samlingarna. Därtill kompletteras Hedmans samling med aktuell och regional konst från Österbottens museums konstsamlingar samt av Vasa stads konstsamling och Vasa konstförenings samling. I Konsthallen på Senatsgatan 1 i Vasa arrangeras museets tillfälliga utställningar för nutidskonst.

Terranova -Kvarkens naturcentrum är museets naturvetenskapliga basutställning och handlar om hur det nya landet, som stiger ur havet, tas i besittning av växter och djur. Ostrobothnia Australis-föreningens naturvetenskapliga samlingar med olika finländska djur utgör basen av utställningen. Även Kvarkens naturfenomen landhöjningen samt områdets geologi och djurliv presenteras bland annat i Isgrottan, som är en ny permanent del av utställningen. I centret fås även information om naturskyddsområden, naturturism och olika naturföreningar.

Museibyggnaden uppfördes 1929 enligt Eino Forsmans ritningar och förseddes 1969 med en modern tillbyggad planerad av Erik Kråkström.