Museer i Österbotten

Nedervetil hembygdsgård och -museum

nedervetil0163
nedervetil0126
nedervetil0133
nedervetil0183
nedervetil0163
nedervetil0126
nedervetil0133
nedervetil0183
Visste du att...
På museet finns en jordglod av trä från 1860-talet som tillhört den kringresande läraren Ehnqvist.

I ett av de äldsta husen i Nedervetil finns hembygdsgården. Där kan man bekanta sig med livet förr och med tjärbränning, som spelar en viktig roll i bygdens historia. På gården står även uthusbyggnader med många intressanta föremål, bland annat ett loft med pig- och drängrum inredda i tidstypisk stil.

Nedervetil hembygdsgård uppfördes som Vikmans gård år 1815 i Viitavesi. Den ståtliga bondgården med sidokammare flyttades som rivningshotad till sin nuvarande plats på 1980-talet. Bruket med sidokammare, istället för gavelkammare som på en vanlig parstuga, är ganska ovanligt i svenska Österbotten. Så småningom har hembygdsgårdens område utökats med en smedja, sädesbod, loftbyggnad, Marta-gården och en rökbastu. I en nybyggd lagerbyggnad förevisas många spännande förmål och maskiner, till exempel en traktor med larvfötter från 1920-talet.

Tjärbränning har varit en viktig näring i området genom tiderna. Tjärproduktionens glanstid inföll under1600-1700-talen och då det fanns ett hundratal tjärdalar i skogarna i närområdet. Idag åternkyter man till den gamla tjärtraditionen, som i tiden gav nejden en viktig exportprodukt, genom både text och bild samt genom tjärdalsdemonstrationer.

Vart tionde år firas tjärdalsveckan med tjärbränning i en äkta tjärdal. Så kallad tjärskog ska barkas och förberedas i flera år förrän virket är moget för tjärbränningen.

Ett intressant föremål i museets samlingarna är en kanot av näver. Den är tillverkad enligt samma modell som kanoten som tillhörde Nedervetils kaplan, ögonläkare och riksdagsman Anders Chydenius i mitten av 1700-talet. Chydenius var en av de mest betydande politikerna i Finland på sin tid och var känd för sina liberala idéer och skarpa tunga.

I museet får bruksföremål, jordbruksredskap och en pärthyvel spegla de typiskt manliga sysslorna förr. I kvinnans sfär presenteras en stickmaskin, vävstol och mjölkhanteringsredskap.

På hembygdsgården arrangeras även hembygdsfester, teaterföreställningar och viskvällar. Under Nedervetilveckan i juli ställer man till med en gammaldagsmarknad på gården. Till jul ger hembygdsföreningen ut tidningen ”Åågliide” som handlar om bygden och dess byar.