Museer i Österbotten

Bosund båt-, fiske och jaktmuseum

bosund btmaseum0043
bosund btmuseum0057
bosund btmuseum0082
bosund btmaseum0043
bosund btmuseum0057
bosund btmuseum0082
Visste du att...
Det sägs att Larsmo har flest båtvarv i världen i förhållande till sin folkmängd.

Larsmo har genom tiderna varit en båtbyggarby med gamla båtbyggar- och fisketraditioner. I Bosunds båt-, fiske- och jaktmuseum finns ett sextiotal båtar, allt från 30-talets roddbåtar till modernare plastade snurrebåtar. Även båtmotorer, fiskeredskap och fotosamlingar finns utställda.

Tack vare närheten till havet har larsmoborna livnärt sig på fiske ända sedan man på 1200-1300-talen började bosätta sig på öarna. Fiskebåtarna byggde man själva och larsmoborna blev kända som skickliga skeppstimmermän främst under segelfartsepoken från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet. En museibåt som är lokalt byggd är Larsmobåten från 1938.

Bosund är en båtbyggarby där det förr fanns en båtbyggare i nästan varenda gård. I dagens läge finns det cirka 3-4 båtbyggare kvar i trakten. Tidigare var båten ett nödvändigt transportmedel för Larsmoborna och ännu i början på 1900-talet var man tvungen att ta sig sjövägen till fastlandet. Idag byggs båtarna och används främst för rekreation.

I museets samlingar finns bland annat allmogebåtar, tävlingsbåtar såsom Oslojollen från 1940-talet, jollar, kanoter, en vacker m¬ahognybåt från 1953, en motorbåt på 23 fot från 1958 och säljaktsbåtar. Båtarna på museet är tillverkade främst mellan 1930-1965. En speciellt intressant båt är ”Kreatursbåten” som man använde för att föra ur korna på bete till skärgårdsöarna på våren. Två stora fiskebåtar byggdes tillfälligt ihop för att få rum för 3-4 kor med kalvar.

Ett traditionellt träbåtsbygge, en kyrkbåt, skildras i en fotoserie och även fotografier från säljakten finns utställda. Museets samlingarna har med tiden utökats med olika båtmotorer och delvis hemgjorda fiske- och jaktredskap från trakten. Båtmotorerna är både utom- och innanbordsmotorer, såsom Wickström och Jakobstads motorer samt utländska amerikanska, baltiska och svenska motorer. För de dykintresserade finns fynd utställda från den femmastade skonaren Marienborgs vrak som förliste 1924.

Till området har man flyttat en skärismedja som är ihopbyggd av tre skötbåtar, en sjöbod från 1700-talet med fiskebragder och fångstfällor, en sjöbod med enarmade Runars båtbyggarverkstad, ett saltmagasin, en väderkvarn och en skärstuga där mjölkhanteringen i skärgården förevisas. Skäristugan på området är spartanskt inredd med sängar, ett fåtal möbler och med väggar tapetserade med tidningspapper och väcker en känsla av nostalgi för mången besökare.

På museet arrangeras årligen en fiskemarknad samt en säldag, där sälkött tillreds och smakprov erbjuds. Under året ordnas berättarkvällar med olika teman t.ex. jakt, säljakt och dykning eller så går man på en historisk vandring i byn.