Museer i Österbotten

Westmansmors stuga

westmanmorsstuga0796
vstmanmorsstuga0769
vstmanmorsstuga0781
westmanmorsstuga0796
vstmanmorsstuga0769
vstmanmorsstuga0781
Visste du att...
Istället för en dyr griffeltavla kunde skolbarnen öva att skriva i en sandbänk.

I Westmanmors stuga kan man besöka den anspråkslösa skola där Johan Ludvig Runeberg gick sina första skolår. Den privata småskolan fanns på stugans vind där det lilla klassrummet finns bevarat.

Sjömansänkan Anna Lena Westman gjorde som många änkor på 1800-talet och började undervisa i sitt eget hem för att försörja sig. Det lär ha funnits ett fyrtiotal liknande småskolor i Jakobstad vid den tiden.

Anna Lena Envaldia kom till Jakobstad från Sverige under 1700-talets andra hälft och arbetade först som piga vid Rosenlunds prästgård. År 1776 gifte hon sig med sjömannen Johan Westman och de fick två söner. När hon blev änka nio år senare var det hon som måste stå för familjens försörjning. Det var ont om passande arbeten för kvinnor i staden. Att undervisa var dock ett bra alternativ för en läs- och skrivkunnig kvinna.

Lärarinnan stod för lokal, undervisningsmaterial, värme och lyse och drev sin skola utan kommunalt eller statligt bidrag, men också utan inblandning från någon myndighet. För att eleverna skulle återvända följande termin gällde det för lärarinnan att kunna uppvisa goda resultat av undervisningen. Skolavgiften var omkring två mark per barn och månad i slutet av 1800-talet.

Eleverna skulle främst lära sig att läsa med hjälp av en ABC-bok, men också katekesen, psalmboken, bibliska historien och nya testamentet användes. Man övade även skrivning och grunderna i matematik och i vissa skolor lärde man ut också sömnad och geografi. Skoldagen var vanligtvis fyra timmar lång, och skoltiden var ett, eller vanligen två år lång. Westmansmors skola verkade åren 1794-1828 och under den första tiden drev hon också en vävskola för flickor. Hennes kateder finns ännu kvar i stugan.

Skolans mest kända elev var pojken som senare skulle bli Finlands nationalskald, Johan Ludvig Runeberg. Han gick sina första skolår i Westmanmors skola 1810-1812. I stugan finns en utställning om Runebergs tid i Jakobstad. Hans barndom och ungdomsår skildras genom minnessaker, bilder och berättelser.