Museer i Österbotten

Nykarleby museum - Josef Herlers museum

MG9189
MG9172
MG9182
herles9155
herles9157
herles9164
MG9189
MG9172
MG9182
herles9155
herles9157
herles9164
Visste du att...
En luta från 1791 som tillhört den svenska 1700-tals skalden C.M. Bellman och tillverkats av Petter Kraft finns utställd på museet.

Nykarleby museum ger en bild av hur borgarfamiljer bodde i Nykarleby under andra hälften av 1800-talet. Samlingarna består av vackra möbler och andra inredningsföremål, dräkter och leksaker, samt föremål med anknytning till sjöfart och handel.

Museet är beläget i ett av de få byggnader som klarade sig vid stadsbranden 1858, i det före detta norra Tullhuset, vars äldsta del härstammar från 1600-talet. Museets vackra rumsinteriörer är inredda med historiska föremål och smäckra möbler som speglar en borgarfamiljs hem. Kollektionen av dräkter, möbler, tavlor, skisser, fotografier och sjöfartshistoriskt material är främst från 1800-talet, med en del dyrgripar från 1700-talets slut.

Museets grundades 1951 på initiativ av bokhandlare och skådespelaren Josef Herler. Herler hade länge försökt intressera stadsborna för grundandet av ett museum och hade samlat gamla föremål med anknytning till staden redan under 1900-talets första hälft. Museet fylldes med föremål från Herlers egna samlingar samt genom donationer och inköp. Han hade goda kontakter till en stor del av ättlingarna till forna nykarlebybor och en del av inredningen kommer från Lybecks och Högdahls hem.

Ett av museets pärlor är dräktsamlingen som till största delen består av kvinnodräkter med tillhörande accessoarer men också en del mansdräkter, mest uniformer, både militära och civila tjänstemäns. Under stadens blomstringstid under förra hälften av 1800-talet, då handlandena och skeppsredarna hade råd att sända sina döttrar att uppfostras mest till Stockholm men också till kontinenten, hämtade de unga damerna med sig en fläkt av den stora världen, vilket framträder speciellt i kläddräkterna.
På väggarna hänger ritningar till och bilder av skepp, som tillhört nykarlebyredare. I kistor finns sjökort och loggböcker och i skåp allehanda föremål, som hör sjölivet till och vittnar om att Nykarleby varit en skeppsredar- och sjöfartsstad.

Längst in finns ett rum med en dockskåpssamling och leksaker, som tillhört gamla Nykarleby-familjer och härstammar från 1700- och 1800-talen. Ett särskilt intresse erbjuder museets fotografisamling som innehåller över 7000 fotografier. På gården finns även två bodar som tjänar som förråd för huvudsakligen allmogemöbler.