Museer i Österbotten

Västerhankmo hembygdsgård

vsterhankmo5690
vsterhankmo5670
vsterhankmo5683
vsterhankmo5690
vsterhankmo5670
vsterhankmo5683
Visste du att...
Ännu på 1940-talet var Oppstukvarnen i användning av den sista bonden på Kvarnbacken.

I Västerhankmo hembygdsgård står jordbruket i fokus. Här finns bruksföremål, jordbruksmaskiner och -redskap såsom Hankmoharven. Gamla hantverkstraditioner väcks till liv genom arbetsdemonstrationer och nytillverkade föremål.

Västerhankmo är en gammal jordbruksbygd och det var faktiskt i här som Hankmoharven skapades. Omkring sekelskiftet 1900 blev det populärt med havreodling i trakterna. Järnplogen gjorde det möjligt att bryta upp ny mark och effektivare harvar behövdes. Smideskunniga Johannes Sand från Västerhankmo utvecklade en propellerharv och år 1910 inlämnade han en patentansökan. Harven blev känd som Hankmoharven. Idag finns flera exemplar utställt på museet.

Byggnaden där Västerhankmo hembygdsgård finns idag uppfördes 1879 som folkskola med skolsal, slöjdsal och lärarbostad samt en barnskola på vinden. Senare har Västerhankmo Andelshandel bedrivit verksamhet i huset och ett butiksmagasin byggdes intill gården. Museet grundades i slutet av 1990-talet.

Museet samlingar utgörs till stor del av gamla bruksföremål. En del nytillverkade föremål har gjorts enligt gamla hantverkartraditioner, t.ex. virkning av dukar och sävflätning. Sävhanteringen sträcker sig långt tillbaka i tiden i Västerhankmo. Det fanns och finns gott om säv i Norrfjärden.

Framför museet står ett unikt exemplar av en diktningsmaskin som var tekniskt avancerad för sin tid. ”Autodiggern” konstruerades år 1912 av Isak Wahlstedt som senare upprättade en verkstad i Hankmo. Maskinen var självgående och bredde samtidigt ut dikesjorden. Den dikade 4 meter dike per minut och hann med cirka 2000 meter per dag.

Ännu på 1920-talet fanns det flera väderkvarnar i byn som var i användning. Den enda väderkvarnen som idag finns kvar i trakten är den så kallade Oppstukvarnen som idag är i privat ägo. Timmret till kvarnen höggs mellan 1763-1772. Kvarnen blev renoverad år 1828. Museet har även hand om den gamla smedjan där Hankmo-harven först konstruerades.

På museets levandegörs gamla tiders sysslor genom arbetsdemostrationer i gammaldags kläder. På den årliga hembygdsdagen på museet sätter man igång tröskverket, man kärnar smör och ger demonstrationer i sävslöjd och repslagning, men även pålvässning och stockbilning kan förevisas. Givetvis serveras även kaffe med dopp.