Museer i Österbotten

Meteoria Söderfjärden

meteoria6271
meteoria6297
meteoria6349
meteoria6271
meteoria6297
meteoria6349
Visste du att...
Söderfjärden är en av 190 kända meteoritkratrar i världen. I Finland finns 10 andra kratrar.

Meteorian är ett unikt besökscenter mitt i Söderfjärdens meteoritkrater. Här kan man se en utställning om Söderfjärdens 520 miljoner år långa historia – från meteoritnedslag till dagens jordbruksområde.

En stor krater bildades på Söderfjärden i Sundom då en meteorit slog ner för miljontal år sedan. Från luften kan man se den runda kratern som idag är ett torrlagt jordbruksområde med bördiga åkrar och ett fågelparadis om vårarna och höstarna. I en gammal ria mitt ute på den vida slätten på Söderfjärden finns besökcentret och en utställning om meteoritnedslaget och hur livet såg ut på området efter det.

I en multimedia presentation berättas om trakten historia med beskrivande bilder och ljud: meteoritnedslaget, landhöjningen, stenålder, torrläggningen och ”ladornas rike”. Under den mest intensiva kreatursperioden i mitten av 1900-talet fanns det som mest 3000 lador på Söderfjärden. Idag finns cirka 100 lador kvar. Även jordbruksföremål och –redskap samt stenåldersfynd belyser historiens gång. En intressant och så gott som året om tillgänglig del av utställningen är TellusTimeline, som är en tidsvandring på en balansbom från jordens uppkomst och fram till nutidsmänniskans tid på jorden.

Ett astronomiskt observatorium ger besökaren möjlighet att studera stjärnor och himlakroppar en gång per veckan under årets mörka månader eller enligt överenskommelse. Öppna dörrars dag på Meteoria arrangeras vanligtvis i september.

Invid besökcentret finns ett fågeltorn som vätter ut mot Finlands viktigaste tranrastplats. På hösten stannar stora skaror av tranor på det forna meteoritnedslagets platta åkrar till fågelskådarnas stora förtjusning.

Besökcentrets energikällare producerar all elektricitet som används på Meteorian. Energikällaren fungerar samtidigt som en forskningsstation i samarbete med Vasa universitet och Vasa energiinstitut. Man forskar i förnybar energi såsom nya biobränslen och småskalig vind- och solenergi. På området finns även en väderstation.

Ni kan också se en modell av vårt solsystem, en modell Söderfjärdenkratern.
En meteoritutställning som planeras i samarbete med GTK och Naturhistoriska Centralmuseet LUOMUS och en utställning av historiska jordbruksredskap öppnas i juni 2018


Området är idag ett Natura2000-område. Meteorian drivs av Sundoms bygdeförening i samarbete med Astronomiska föreningen Vasa Andromeda, som har hand om observatoriet.